Hukkalämpö 

Suomessa hukkalämpöä arvioidaan syntyvän noin 130 TWh, josta nykyisin kaukolämpönä hyödynnettävän hukkalämmön määrä on noin 3 TWh. Vielä teknisesti kohtuullisesti hyödynnettävissä olevan hukkalämmön potentiaalin arvioidaan olevan noin 35 TWh. 

Vielä hyödynnettävissä olevaan hukkalämmön potentiaaliin liittyy kuitenkin haasteita, esimerkiksi taloudellisen kannattavuuden tai liiketoiminnallisten riskien osalta. Hukkalämmön lisähyödyntämispotentiaalia löytyy teollisuudesta ja lauhdelaitoksista. Teollisuuslaitosten hyödynnettävissä olevaksi hukkalämpöpotentiaali on noin 15 TWh, mutta tämä edellyttää mittavia investointeja. Hukkalämpöjen hyödyntämisessä merkittävä kuluerä muodostuu siirtoverkon rakentamisesta ja lämpöpumpuista.

Lämpöpumppujen rooli tulee olemaan merkittävässä asemassa osana hukkalämpöjen hyödyntämistä ja hiilineutraalia energiajärjestelmää. Tulevaisuudessa lämpöpumppujen merkitys kasvaa entisestään, kun aiemmin kannattamattomat lämmönlähteet muuttuvat hyödynnettävyydeltään kannattavaksi tekniikan ja toimintaympäristön muutosten johdosta. Muutokset lisäävät järjestelmäintegraatiota lämmitys- ja sähkömarkkinoiden välillä, joka edesauttaa uudenlaisten energiaratkaisujen kehittämistä.

Suomen teollisuuden sähköistymistä ja sen vaikutusta energiatehokkuuteen ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen on selvitetty vuonna 2021 sekä tammikuussa 2023 julkaistussa Sähköistyminen, hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa -yhteishankkeessa.

Lisätietoja: Päivi Laitila ja Pia Kotro