Palveluyritykset – keskitetty asiointipiste

Palveluyrityksille tarkoitetut keskitetyt asiointipisteet tarjoavat tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan harjoittamisesta sekä niihin liittyvistä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyistä. Palveludirektiivin mukaan yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvät lupamenettelyt tulisi voida hoitaa sähköisesti koko EU:n alueella.

Keskitetyt asiointipisteet ovat verkkopalveluita, jotka toimivat kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa keskitettynä asiointipisteenä toimii Suomi.fi  Yritykselle -osio.

Lisätietoja: Isabella Paju ja Niina Etelävuori