Olkiluoto 3 valmistautuu sähköntuotantoon

Valtioneuvosto teki tammikuussa 2002 Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeesta periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti toukokuussa 2002. Valtioneuvosto myönsi hankkeelle rakentamisluvan vuonna 2005. Laitoksen rakentamisen edettyä valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 laitosyksikölle käyttöluvan maaliskuussa 2019 vuoden 2038 loppuun asti. 

Laitoksen käyttöönottoon valmistautuminen edellyttää myös jätehuollon ratkaisujen järjestämistä ja jätehuoltovelvollisuuden edellytysten toteamista. Säteilyturvakeskus myönsi laitosyksikölle polttoaineen latausluvan maaliskuussa 2021. Laitos siirtyi käyttöönottovaiheeseen, kun polttoaine ladattiin reaktoriin. Kaupallisen sähköntuotannon ennakoidaan alkavan vuonna 2022. Olkiluoto 3 -laitosyksikkö tullaan liittämään osaksi TVO:n ydinjätehuollon kokonaisuutta ja siitä syntyvä käytetty ydinpolttoaine tullaan loppusijoittamaan Posiva Oy:n hallinnoimaan loppusijoituslaitokseen.

Ydinvoimayksikkö sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa ja on sähköteholtaan noin 1 600 megawattia.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto