Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemus

Fennovoima Oy jätti kesäkuussa 2015 valtioneuvostolle Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen ja elokuussa 2015 siitä päivitetyn version.

Rakentamislupahakemuksen täydentämiseksi periaatepäätöksessä esitetyn ehdon mukaisesti Fennovoima Oy toimitti kesäkuussa 2016 yhtiön oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. TEM antoi siitä loppulausuntonsa joulukuussa 2016.

Rakentamislupapäätöksen käsittelyn ennakoidaan tapahtuvan valtioneuvostossa aikaisintaan vuonna 2021. Tätä ennen TEM päivittää hakemukseen liittyneen lausuntokierroksen kuluneesta ajasta johtuen.

Lisätietoja: Jorma Aurela