Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemus

Fennovoima Oy jätti kesäkuussa 2015 valtioneuvostolle Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen ja elokuussa 2015 siitä päivitetyn version.

Vuoden 2010 periaatepäätöksessä esitetyn ehdon mukaisesti Fennovoima Oy toimitti kesäkuussa 2016 yhtiön oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Ohjelma täydensi osaltaan rakentamislupahakemusta. TEM antoi siitä loppulausuntonsa joulukuussa 2016.

Fennovoima Oy toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle rakentamislupahakemuksen päivityksen 28.4.2021. Rakentamislupahakemus ja siihen liittyvät lisäasiakirjat löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Ennen lupapäätöksen käsittelyä TEM päivittää hakemukseen liittyneen kuulemisen kuluneesta ajasta johtuen. Julkinen kuuleminen järjestettiin 15.6.-15.9.2021. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on julkaistu tämän sivuston alalaidassa. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

Rakentamislupapäätös käsitellään myöhemmin valtioneuvostossa. Päätöksen tekeminen edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain edellyttämät ehdot täyttyvät.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto