Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemus

Fennovoima Oy jätti 30.6.2015 valtioneuvostolle Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen ja 5.8.2015 siitä päivitetyn version.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2015 lakisääteisen lausuntokierroksen rakentamislupahakemuksesta, jolloin kansalaiset ovat voineet antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä. Lausuntoja on pyydetty myös ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti.

Alle listattujen lausuntojen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöön toimitettiin kansalaisjärjestö Greenpeacen toimesta yli 2300 kappaletta yksityishenkilöiden antamia lausuntoja ja mielipiteitä. Kaikki yksittäisten henkilöiden mielipiteet ja lausunnot ovat saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön arkistosta.

Rakentamislupahakemuksen täydentämiseksi periaatepäätöksessä esitetyn ehdon mukaisesti Fennovoima Oy toimitti 22.6.2016 yhtiön oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle (TEM:lle) ja TEM antoi siitä loppulausuntonsa 16.12.2016.

Rakentamislupapäätös voidaan viedä valtioneuvostoon aikaisintaan vuonna 2019.

 

Lisätietoja: Jorma Aurela

Lausunnot