Maahanmuuttajien kotoutumisen SIB-hanke

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen auttaa heitä kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, helpottaa suomalaisten työnantajien työvoimapulaa ja säästää julkisia varoja lisäämällä verotuloja.

Kotoutumisen SIB -hankkeen tavoitteena oli työllistää 2000–2500 maahanmuuttajaa vuosina 2016–2019.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehosti maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnettiin vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Varat toimintaan kerättiin sijoittajilta, jotka kantoivat myös hankkeen taloudellisen riskin. Valtio maksoi vain tuloksista eli julkiselle sektorille kertyneestä säästöstä.

Kotoutumisen SIB -hanke nopeutti maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutuksen työpaikan tarpeiden mukaan.

Kokeiluun osallistui yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää työvoimaa, esimerkiksi teollisuudesta, rakennus-, kauppa- ja palvelualoilta. Myös akateemisia työpaikkoja löytyi SIBin kautta. Kokeilu toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailutti kotoutumisen SIB- kokeilun hankehallinnoijaksi FIMin (ent. Epiqus Oy). Sen tehtävänä oli etsiä työpaikat, kouluttaa maahanmuuttajat ja kerätä rahoitus toiminnalle. TE- toimisto ohjasi asiakkaat kokeiluun.

Kotoutumisen SIB -hankkeen mallissa kaikki osapuolet hyötyvät: työnantajat, maahanmuuttajat, yksityiset sijoittajat ja yhteiskunta.

Tavoitteet

  • Työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana ja auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.
  • Auttaa koulutuksen ja työllistymisen kautta maahanmuuttajia integroitumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
  • Tarjota maahanmuuttajille ammattiin suuntaavaa kieli- ja muuta koulutusta, joka tukee heidän työllistymistään.
  • Rahoittaa maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävä työ vaikuttavuussijoittamisen (Social Impact Bond) avulla, keräämällä varat yksityisiltä ja institutionaalisilta sijoittajilta.

Mikä SIB?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tuonut Social Impact Bond -mallin Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. SIB-hankkeessa määriteltiin tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle. Tavoitteiden toteutumista mitattiin säännöllisesti, ja julkinen sektori maksoi vain saavutetuista tuloksista – tässä hankkeessa siitä, että maahanmuuttaja työllistyi.

Esitteet Kotouttamisen SIB -hankkeesta

TEM:n tiedote 2.6.2017: Maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan uusilla panostuksilla

Euroopan investointirahaston tiedote 2.6.2017:
Investment Plan for Europe: First social impact bond scheme in Europe supports integration in Finland

TEM:n ja Sitran tiedote 29.6.2016: Uuden kokeilun tavoitteena työllistää tuhansia maahanmuuttajia

Lisätietoja: Susanna Piepponen