Maahanmuuttajien kotouttamisen SIB-hanke

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen auttaa heitä kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, helpottaa suomalaisten työnantajien työvoimapulaa ja säästää julkisia varoja lisäämällä verotuloja.

Kotouttamisen SIB -hankkeen tavoitteena oli työllistää 2000–2500 maahanmuuttajaa vuosina 2016–2019.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Siinä hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond). Varat toimintaan kerätään sijoittajilta, jotka kantavat myös hankkeen taloudellisen riskin. Valtio maksaa vain tuloksista eli julkiselle sektorille kertyneestä säästöstä.

Kotouttamisen SIB -hanke nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutuksen työpaikan tarpeiden mukaan.

Kokeiluun osallistuu yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää työvoimaa, esimerkiksi teollisuudesta, rakennus-, kauppa- ja palvelualoilta. Myös akateemisia työpaikkoja löytyy SIBin kautta. Kokeilu toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kilpailuttanut kotouttamisen SIB- kokeilun hankehallinnoijaksi FIMin (ent. Epiqus Oy). Sen tehtävänä on etsiä työpaikat, kouluttaa maahanmuuttajat ja kerätä rahoitus toiminnalle. TE- toimisto ohjaa asiakkaat kokeiluun.

Kotouttamisen SIB -hankkeen mallissa kaikki osapuolet hyötyvät: työnantajat, maahanmuuttajat, yksityiset sijoittajat ja yhteiskunta.

Tavoitteet

  • Työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana ja auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.
  • Auttaa koulutuksen ja työllistymisen kautta maahanmuuttajia integroitumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
  • Tarjota maahanmuuttajille ammattiin suuntaavaa kieli- ja muuta koulutusta, joka tukee heidän työllistymistään.
  • Rahoittaa maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävä työ vaikuttavuussijoittamisen (Social Impact Bond) avulla, keräämällä varat yksityisiltä ja institutionaalisilta sijoittajilta.

Mikä SIB?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tuonut Social Impact Bond -mallin Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. SIB-hankkeessa määritellään tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle. Tavoitteiden toteutumista mitataan säännöllisesti, ja julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista – tässä hankkeessa siitä, että maahanmuuttaja työllistyy.

Esitteet Kotouttamisen SIB -hankkeesta

Esite Kotouttamisen SIB-hankkeesta suomeksi
Esite Kotouttamisen SIB-hankkeesta englanniksi
Esite Kotouttamisen SIB-hankkeesta somaliksi
Esite Kotouttamisen SIB-hankkeesta dariksi
Esite Kotouttamisen SIB-hankkeesta arabiaksi

TEM:n tiedote 2.6.2017: Maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan uusilla panostuksilla

Euroopan investointirahaston tiedote 2.6.2017:
Investment Plan for Europe: First social impact bond scheme in Europe supports integration in Finland

TEM:n ja Sitran tiedote 29.6.2016: Uuden kokeilun tavoitteena työllistää tuhansia maahanmuuttajia

Lisätietoja: Susanna Piepponen