Ekosysteemisopimukset

Valtio on solminut yliopistokaupunkien kanssa pitkäjänteiset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Sopimukset vahvistavat julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa parlamentaarisen TKI-työryhmän ja kansallisen T&K-rahoitussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. 

Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Ekosysteemisopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola.

Tiedote 9.2.2021: Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita

Sopimusten strategiset temaattiset painopisteet kaupunkiseuduittain

Ekosysteemisopimukset ilman liiteosioita

Lahti
Jyväskylä
Kuopio
Turku
Tampere
PKS (Helsinki, Espoo, Vantaa)
Oulu
Lappeenranta
Joensuu
Pori
Vaasa
Seinäjoki
Mikkeli
Kokkola
Kajaani
Rovaniemi

Uutinen 11.2.2022: Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta

Lisätietoja: Mika Pikkarainen, Olli VoutilainenKatja Palonen, ja Mikko Härkönen