Työelämä

Työ- ja elinkeinoministeriö luo kestävän kasvun edellytyksiä. Kestävä kasvu syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa ja menestyvistä yrityksistä, tuottavuudesta sekä kasvavasta työllisyydestä. Toimivat työmarkkinoiden ja yritysten sääntely, palvelut ja rahoitus turvaavat työn ja tekijöiden kohtaamisen.

 • Työlainsäädäntö »

  Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi mm. eri alojen työehtosopimukset

 • Työelämän kehittäminen »

  Työelämän kehittäminen on panostamista toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseen.

 • Työllisyys »

  Työllisyys on talouskasvun, ihmisten hyvinvoinnin ja julkisen talouden kestävyyden keskeinen tekijä. TE-palvelut tukevat työllisyyttä ja kasvua.

 • Tuet ja korvaukset »

  Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää erilaisia tukia työllistymisen edistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen.

 • Työllisyyskatsaus ja työnvälitystilasto »

  Työ- ja elinkeinoministeriö laatii tilastoja työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista: TE-toimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista ja työnantajien TE-toimistoihin ilmoittamista avoimista työpaikoista sekä työvoimapoliittisista palveluista.

 • Osaava työvoima »

  Osaava työvoima on edellytys suomalaiselle hyvinvoinnille, kilpailukyvylle ja menestykselle. Kaikki osaaminen voi olla arvokasta riippumatta siitä, onko tiedot ja taidot hankittu opinnoissa, työelämässä vai vapaa-ajalla.