Hyppää sisältöön

Työelämä

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että yritysten menestyksestä syntyy työtä ja hyvinvointia Suomeen. TEM vastaa työlainsäädännöstä sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Ministeriö huolehtii työelämän laadusta, edistää työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotouttamista.

Tavoitteena on työllistämisen ja työllistymisen kynnyksen madaltaminen ja työttömien kannustaminen aktiiviseen työnhakuun ja yrittäjyyteen. Tavoitteena on myös uudistaa työelämän pelisääntöjä, jotta yritysten halukkuus palkata uutta työvoimaa kasvaa ja työnhakijan mahdollisuudet sijoittua työelämään paranevat.