Yritykset

Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua sekä tuottavuutta. Innovointi on tuottavuuden kasvun tärkein osatekijä. Lainsäädäntö, rahoitus ja palvelut mahdollistavat yritysten innovoinnin ja kasvamisen maailmalle.

 • Elinkeinopolitiikka »

  Elinkeinopolitiikan tavoitteena on kestävä talouskasvu. Talouskasvu tukee työllisyyden tason säilymistä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä.

 • Innovaatiopolitiikka »

  Innovaatiopolitiikan tavoitteena on rakentaa Suomeen olosuhteet, jotka kannustavat yrityksiä rohkeaan innovaatiotoimintaan, uudistumiseen ja kansainväliseen kasvuun

 • Painopistealueet »

  Strategisesti merkittäviä kasvualoja ovat mm. terveysalat ja matkailu. Uutta kasvua haetaan myös arktisen liiketoiminnan mahdollisuuksista.

 • Yrityksen toiminnan sääntely »

  Osiossa käsitellään mm. elinkeinotoiminnan vapautta, kaupparekisteriä, yritysten taloudellisen raportoinnin sääntelyä ja teollisoikeuksien suojajärjestelmiä.

 • Yritysten kansainvälistyminen »

  Vienti ja kansainvälistyminen ovat tärkeitä edellytyksiä suomalaisyritysten ja Suomen talouden kasvulle.

 • EU:n sisämarkkinat »

  EU:n sisämarkkinat perustuvat EU:n perussopimuksen neljään vapauteen; tavaroiden, palvelujen, pääomien ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen.

 • Yrityspalvelut »

  Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa valtakunnallista Yritys-Suomi-verkoston palvelujen kehittämistä ja tekee yrityspalveluihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

 • Yhteiskuntavastuu »

  Yhteiskuntavastuu tarkoittaa yhteiskunnallisten vaikutusten huomioon ottamista yritysten ja julkishallinnon toiminnassa.

 • Toimialapalvelu »

  Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.