Virkamiesjohto

Kansliapäällikkö Timo Jaatinen on ministeriön ylin virkamies. Hänen apunaan toimii alivaltiosihteeri Petri Peltonen sekä alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen (työllisyys ja työvoimapolitiikka).

Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa, vastaa ministeriön toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti.

Kansliapäällikkö

  • huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä
  • vastaa virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä
  • johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa
  • vastaa ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta
  • vastaa ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä.

Osastopäälliköt ja yksiköiden johtajat vastaavat oman toimintayksikkönsä johtamisesta.

Johdon valokuvat