Työelämää kehitetään yhteistyössä

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Teknologinen murros ja globalisaatio, väestön ikärakenne ja ilmastonmuutos vaikuttavat työelämään.

Työelämän kehittäminen on panostamista osaamisen, toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Toiminnan uudistaminen onnistuu, kun se pohjautuu luottamukseen ja yhteistyöhön, on hyvin johdettua ja osa jokapäiväistä työn tekemistä. Menestyvät työpaikat luovat innovaatioita, kasvua ja uutta työtä.

Ministeriö seuraa työelämässä tapahtuvia muutoksia ja jakaa tietoa eteenpäin. Suomen työelämän vahvuuksia ovat

  • korkea osaaminen ja osallistuminen
  • oppimis- ja kouluttautumismahdollisuudet työssä
  • digitaalinen osaaminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • yhteistyö ja verkostoituminen, tasa-arvoisuus ja matalat hierarkiat

Työssä hyödynnetään tutkimustietoja

Ministeriö kehittää työelämää yhdessä työmarkkinajärjestöjen, muiden ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Työelämän kehittämisessä sovelletaan tutkimustietoa työpaikoilla niiden omista tarpeista lähtien. Työpaikat voivat hakea julkista rahoitusta omaan kehittämistoimintaansa

Suomessa on pitkät työelämän ohjelmallisen kehittämisen perinteet, uusimpana niistä käynnissä oleva TYÖ 2030-ohjelma. Ohjelman kautta vauhditetaan työpaikkojen toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä digitalisaatioon perustuvassa työn murroksessa.

TYÖ 2030-ohjelman edeltäjästä, Työelämä 2020-hankkeesta löytyy lisätietoa ja materiaalia vasemman valikon kautta.

Yrityksille suunnatut palvelut on koottu yhteen Suomi.fi -sivuilla.

Lisätiedot:

Antti Närhinen,   Tiina Hanhike,   Päivi Järviniemi,  Johanna Slaney, Maija Lyly-Yrjänäinen