Työelämää kehitetään yhteistyössä

Työelämän kehittäminen on panostamista toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Toiminnan uudistaminen onnistuu, kun se on hyvin johdettua ja osa jokapäiväistä työn tekemistä. Menestyvät työpaikat luovat innovaatioita, kasvua ja uutta työtä.

Ministeriö seuraa työelämässä tapahtuvia muutoksia ja jakaa tietoa eteenpäin. Suomen työelämän vahvuuksia ovat

  • korkea osaaminen ja osallistuminen
  • oppimis- ja kouluttautumismahdollisuudet työssä
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • yhteistyö ja verkostoituminen, tasa-arvoisuus ja matalat hierarkiat

Työssä hyödynnetään tutkimustietoja

Ministeriö kehittää työelämää yhdessä työmarkkinajärjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Työelämän kehittämisessä sovelletaan tutkimustietoa työpaikoilla niiden omista tarpeista lähtien. Työpaikat voivat hakea julkista rahoitusta omaan kehittämistoimintaansa

  • Euroopan rakennerahastoista
  • ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluista sekä
  • Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisohjelmista

Työelämä 2020 -hankkeessa edistetään innovointia ja tuottavuutta, osaamista, työhyvinvointia ja terveyttä sekä luottamusta ja yhteistyötä työpaikoilla. Hankkeessa on luotu työelämän kehittäjien välille verkostoja, jotka pystyvät entistä tehokkaammin vastaamaan työpaikkojen kehittämistarpeisiin.

Yrityksille suunnatut palvelut on koottu yhteen Suomi.fi -sivuilla.

Lisätiedot:

Maija Lyly-Yrjänäinen, Tiina Hanhike, Päivi Järviniemi, Pirkko Jukka (Työelämä 2020-hanke)