Työelämää kehitetään yhteistyössä

Teknologinen murros ja globalisaatiokehitys, eri kriisit, väestörakenne ja ilmastonmuutos vauhdittavat työelämän muutosta. Hyvä, tuottava ja ekologisesti kestävä työelämä luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Työelämän muutoksissa pärjääminen edellyttää osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa sekä vauhtia toimintatapojen uudistamiseen työpaikoilla. 

Työelämän kehittäminen on panostamista osaamisen, toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Toiminnan uudistaminen onnistuu, kun se pohjautuu luottamukseen ja yhteistyöhön, on hyvin johdettua ja osa jokapäiväistä työn tekemistä. Menestyvät työpaikat luovat innovaatioita, kasvua ja uutta työtä. 

Ministeriö seuraa työelämässä tapahtuvia muutoksia ja jakaa tietoa. Suomen työelämän vahvuuksia ovat 

  • korkea osaaminen ja osallistuminen
  • oppimis- ja kouluttautumismahdollisuudet työssä
  • digitaalinen osaaminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • yhteistyö ja verkostoituminen, tasa-arvoisuus ja matalat hierarkiat

Työssä hyödynnetään tutkimustietoja

Ministeriö kehittää työelämää yhdessä työmarkkinajärjestöjen, muiden ministeriöiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Työelämän kehittämisessä sovelletaan tutkimustietoa työpaikoilla niiden omista tarpeista lähtien. Työpaikat voivat hakea julkista rahoitusta kehittämistoimintaansa.

Suomessa on pitkät työelämän ohjelmallisen kehittämisen perinteet, uusimpana niistä käynnissä oleva TYÖ 2030-ohjelma. Ohjelma auttaa toimialoja ja työpaikkoja uudistamaan toimintaansa, niiden tarpeista lähtien.  

Yrityksille suunnatut palvelut on koottu yhteen Suomi.fi -sivustolle

Lisätiedot:

Antti NärhinenMaija Lyly-YrjänäinenTiina HanhikePäivi Järviniemi, Johanna Slaney