Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyhteistyö tukee Suomen kasvua ja kehitystä. Se vahvistaa monenkeskistä ja kahdenvälistä yhteistyötä keskeisimpien kumppanimaiden kanssa ja edistää vaikutusmahdollisuuksiamme osana laajempia yhteisöjä. Lisäksi se parantaa kykyämme kantaa vastuuta yhteisten, yli rajojen ulottuvien ongelmien ratkaisemisessa ja mahdollistaa muiden tuottaman tiedon hyödyntämisen entistä paremmin.   

Kansainvälinen t&i-yhteistyö on usein sopimusperusteista perustuen esimerkiksi valtiosopimuksiin, Euroopan unionin ja kansainvälisten tai eurooppalaisten alan järjestöjen jäsenyyteen. Euroopan unionissa tapahtuva yhteistyö valtioiden ja niiden toimijoiden välillä katsotaan usein niin sanotuksi sisämarkkinayhteistyöksi. Kansainvälisellä yhteistyöllä tarkoitetaankin EU-kontekstissa yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa.        

Työ- ja elinkeinoministeriö rakentaa yhdessä Team Finland -verkoston kanssa myös kahdenvälisiä kumppanuuksia erityisesti merkittäviin innovaatiomaihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Intiaan. Näiden maiden kanssa ministeriöllä on sopimusrakenteita ja kahdenvälisiä työryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä luomaan yhteistyöverkostoja tutkimusorganisaatioihin, elinkeinoelämään ja viranomaisiin. Yhteyksiä ja toimintaa kehitetään yritysten tarpeiden ja kansallisten vahvuusalueiden ja prioriteettien perusteella.   

Ministeriö edistää kansainvälistä yhteistyötä myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) työryhmien jäsenenä. Innovaatiopolitiikan osalta merkittävimmät OECD:n ryhmät ovat tiede- ja teknologiapolitiikan komitea (CSTP) ja teknologia- ja innovaatiopolitiikan työryhmä (TIP). 

Katso myös

Lisätietoja:

Timo Haapalehto
Jonna Lehtinen