Yrityspalvelut

Julkisia yrityspalveluja ovat erilaiset yrityksille tarkoitetut tieto- ja neuvontapalvelut, maksulliset koulutus- ja konsultointipalvelut, rahoituspalvelut, verkostoitumispalvelut sekä toimintaympäristön kehittämispalvelut. Lisäksi yrityksille on tarjolla palveluja henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä koulutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa valtakunnallista Yritys-Suomi-verkoston palvelujen kehittämistä ja tekee yrityspalveluihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Julkisia yrityspalveluja on saatavilla valtakunnallisesti, alueellisesti, seudullisesti ja paikallisesti. Yrityspalveluja tarjotaan monikanavaisesti suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelun, puhelinpalvelun sekä kasvokkain tuotettavien palvelujen muodossa. Palveluja tarjotaan myös yhteisesti sovittujen yhteistyöverkostojen kautta. Yrityksille henkilöstöön liittyviä palveluja on tarjolla myös TE-palveluissa ja verkkosivuilla TE-palvelut.fi.

Kasvua kansainvälisesti hakevien yritysten yrityspalvelut tarjotaan osana Team Finland-verkostoa. Team Finland –palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.