Yritysten liiketoiminnan digitalisaatio

Digitalisaatio tuo yritysten käyttöön uusia teknologioita, suuria tietoaineistoja ja näihin perustuvia liiketoimintamalleja. Kuluttajille ja yritysasiakkaille nämä näkyvät uudenlaisina tuotteina ja palveluina, jotka yhdistävät fyysisen ja virtuaalisen maailman.

Ohjelmistot ja tietoaineistot muodostavat yritysten liiketoiminnalle yhä keskeisemmän resurssin etenkin alustataloudessa, jossa miljardien eurojen liikevaihtoa tekevät yritykset saattavat toimia hyvin vähäisin omin fyysisin resurssein.

Digitalisaatio kasvattaa palvelujen ja verkostomaisten toimintatapojen merkitystä yritysten liiketoiminnassa ja teollisuudessa. Uusien teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton ohella keskeistä on aineettoman pääoman hyödyntäminen, tuotteiden ja palveluiden globaali skaalautuvuus, uudet liiketoimintamallit sekä kytkeytyminen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemeihin sekä digitaalisiin alustoihin. Kaikkia näitä vauhditetaan mm. Business Finlandin ohjelmilla sekä VTT:n tutkimusosaamisella, jotka kytkeytyvät tiiviisti EU- ja kansainväliseen toimintaan.

Tällä hetkellä merkittäviä liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen mahdollistavia teknologioita ovat mm.

  • työvaiheiden automaatio
  • robotisaatio
  • koneoppiminen
  • tekoäly
  • suurten tietoaineistojen analysointi
  • virtuaalinen ja lisätty todellisuus
  • lohkoketjuteknologiat.

Digitalisaation tehokas hyödyntäminen vaatii yrityksiltä muutosvalmiutta ja yritysten henkilöstöltä uusia taitoja. Jatkuva työssä oppiminen ja työuran vaihtaminen tulevat entistä vahvemmin osaksi kaikkien arkea.

TEM edistää yritysten digitalisaatiota mm. näin: