Tuet ja korvaukset

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää erilaisia tukia työllistymisen edistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen.

  • Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi  tarkoitettu, työnantajalle maksettava harkinnanvarainen tuki.
  • Työllisyyspoliittinen avustus on työ- ja elinkeinotoimistojen myöntämä valtionavustus hankkeisiin, joilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä. Työ- ja elinkeinotoimisto tiedottaa hakuajoista.
  • Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle toimeentulon turvaamiseksi maksettava tuki.
  • Työolosuhteiden järjestelytuki on tuki työnantajalle vammaisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän tarvitsemiin kohtuullisiin mukautuksiin.
  • Työttömyysturvan avulla turvataan työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa työllistymisedellytyksiään. Työttömyysetuudella tarkoitetaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Vuorotteluvapaajärjestelmä ja Euroopan globalisaatiorahasto

Työntekijä ja työnantaja sopivat yhteisesti vuorotteluvapaasta. Työnantajan on palkattava työtön työnhakija vuorotteluvapaan sijaiseksi. Vuorotteluvapaalla olevalle henkilölle maksetaan vuorottelukorvausta.

Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuki auttaa globalisaation tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneitä työllistymään, kouluttautumaan tai perustamaan oman yrityksen. Tuki ohjataan työ- ja elinkeinoministeriön kautta työvoima- ja yrityspalveluiden rahoittamiseen.