Vähähiilisyystiekartat 2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjattiin, että hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelmissa linjattiin myös, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen. Tiekarttojen avulla haluttiin saada tarkempi käsitys tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä.

Oman tiekarttansa valmisteli koordinoidussa yhteistyössä 13 toimialaa. Lisäksi yksi toimialajärjestö ja yksi työmarkkinajärjestö julkaisivat raportit omina panoksinaan tiekarttahankkeeseen. Toimialat vastasivat itsenäisesti tiekarttojensa valmistelusta ja toteuttamisesta, sillä valmistelu nojasi periaatteeseen, että kunkin toimialan tuntee parhaiten kyseinen ala itse. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi kokonaisuutta yhteistyössä sektoriministeriöiden kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi yhteenvetoraportin, joka tiivistää vuoden 2020 aikana tehtyjen toimialojen tiekarttojen päätulokset. Raporttiin sisältyy myös tiivistelmät julkaistuista tiekartoista, hankkeen keskeiset johtopäätökset, kuvaus työprosessista sekä arviot jatkotyöstä sekä siitä, miten tiekarttojen antia hyödynnetään valtiohallinnon työssä kohti hiilineutraaliutta.

Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista
Summary of sectoral low-carbon road maps

Toimialojen tiekartat ja yhteystiedot