Tietopaketit kuntien yhteistyön tueksi

TE-palvelut 2024 -uudistuksen kansallinen toimeenpano käynnistyy 2023. Lokakuun loppuun mennessä kuntien tulee laatia sopimukset yhteistoiminnasta, joiden pohjalta muodostuvat 1.1.2025 toimintansa käynnistävät työllisyysalueet. 

Keskusteluja yhteistoimintasopimuksista ja tulevista työllisyysalueista tuetaan alkuvuodesta ELY-keskusten koolle kutsumissa ja vetämissä alueellisissa keskusteluissa. Keskusteluja varten työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat laatineet yhteisen tietopaketin kaikkien kuntien käyttöön. 

Tietopaketin tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla kunnilla koosta ja resursseista riippumatta olisi käytössään yhtenäinen ja riittävä tietopohja yhteistyön ja alueiden muodostamisen tueksi. 

Tietopaketti pitää sisällään keskeisimmät tiedot muun muassa

  • kuntien työvoiman määrästä,
  • valtiovarainministeriön alkuperäisen rahoitusmallin vaikutuksista,
  • kunnan työnhakijarakenteesta,
  • TE-toimistojen nykyisten tulosohjausmittarien kuntakohtaisesta tasosta,
  • maahanmuutosta ja kotoutumisesta,
  • kunnan avoimista työpaikoista ja TE-palveluita hyödyntävistä työnantajista,
  • uudesta asiakaspalvelumallista,
  • kunnan työnhakijoiden palveluiden käytöstä ja aktivoinnista,
  • ELY-keskusten olemassa olevista hankintasopimuksista sekä
  • kunnan tilanteesta sote-mittareilla tarkasteluna. 

Tietopakettia voidaan tulevaisuudessa päivittää uusilla kokonaisuuksilla tai tarkentaa joltakin osin. Tarkentaviin aluekohtaisiin kysymyksiin tietopaketin teemoista vastaavat ELY-keskukset. Tiedustelut voi lähettää ELY-keskusten kirjaamoihin.

Tutustu tietopakettiin  (excel-tiedosto, päivitetty marraskuu 2023)

Tietopakettien lukuohje  (päivitetty huhtikuu 2023)