Loviisa 1:n ja 2:n käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) jätti marraskuussa 2006 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se haki ydinenergialain mukaisia käyttölupien uusintoja ydinvoimalaitosyksiköille Loviisa 1 ja 2. Valtioneuvosto myönsi käyttöluvat heinäkuussa 2007. Loviisa 1:n käyttölupa päättyy vuoden 2027 lopussa ja Loviisa 2:n vuoden 2030 lopussa.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto