Opintovapaa

Työntekijöillä, virkamiehillä ja viranhaltijoilla on oikeus opintovapaaseen, kun päätoiminen palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Opintovapaata voi saada saman työnantajan palveluksessa enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Jos palvelussuhde on kestänyt alle vuoden, mutta vähintään kolme kuukautta, on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.

Opiskelun on oltava julkisen valvonnan alaista koulutusta joko kotimaassa tai ulkomailla tai ammattiyhdistyskoulutusta. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa, ja sen voi keskeyttää tietyin edellytyksin.

Opintovapaa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu. Opintovapaan ajalta ei pääsääntöisesti kerry palvelussuhteen perusteella määräytyviä etuuksia. Vuosilomaa kuitenkin kertyy enintään 30 opintovapaapäivältä.

Lain noudattamista valvovat yhteistyössä opetus- ja työvoima- sekä työsuojeluviranomaiset sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Katso myös

Työlainsäädäntöesitteet

Lisätietoja:

Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen