Marinin hallituksen työllisyystoimet

#työlllisyys

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​ 

Työllisyyspolitiikalla turvataan osallistava ja osaava Suomi. 

Tavoitteenamme on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi teemme töitä sen eteen, että työllisyysaste on korkea ja julkinen talous on vahva jatkossakin. 

Hyvinvoinnin perusta on 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja yrittäjyydessä. Työelämän murroksessa avainasemassa ovat vahvat perustaidot sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta sekä päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan.


Korkeampi työllisyysaste rakentuu kansalaisten osallisuudelle ja osaamiselle

Teemme aktiivista ja vaikuttavaa pohjoismaista työllisyyspolitiikkaa. Kansalaisten yksilöllisten työllisyyspalveluiden parantaminen on vaikuttavamman työllisyyspolitiikan ytimessä.  

Haluamme, että Suomessa on maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä. Tämä on tärkeää niin yksittäisen ihmisen kuin koko yhteiskunnankin kannalta – on sekä inhimillisesti että taloudellisesti välttämätöntä, että kaikkien potentiaalia käytetään niin hyvin kuin mahdollista. Haluamme kaikki mukaan kykyjensä mukaisesti.

Työllisyystoimet ovat laaja ja monialainen kokonaisuus. Osa keinoista vaikuttaa nopeasti, osa pidemmällä aikavälillä. Marinin hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi tekemällä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä. Tavoitteena on 75* prosentin työllisyysaste.

Olemme koonneet tälle sivulle Marinin hallituskauden työllisyystoimet. Jokaisesta toimesta esitämme paitsi taloudellisen vaikutuksen myös arviot toimien sosiaalisista ja muista vaikutuksista. 

Työllisyystoimien tilanne taulukkona  

*Tilastokeskuksen tilastouudistuksen vuoksi työllisyysastetta on korjattu yhdellä prosenttiyksiköllä alaspäin, eli hallituksen työllisyystavoite täyttyy noin 74 prosentissa.