Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissa esitetään tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan ja sekä talousarvion keskeisten säädösten noudattamiseen kohdistuneessa tarkastuksessa esille tulleet huomiot. 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020