Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissa esitetään tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan ja sekä talousarvion keskeisten säädösten noudattamiseen kohdistuneessa tarkastuksessa esille tulleet huomiot.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018