Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja hallinnon päätöksentekoa tukeva elin. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan jäsenet edustavat viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023.

Neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä ympäristövastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. Neuvottelukunta tukee organisaatioiden yhteiskunta- ja yritysvastuuta, joka perustuu Suomessa voimassa oleviin lakeihin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisten järjestöjen antamiin ohjeistoihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 591/2008, joka on hyväksytty 4.9.2008 ja päivitetty 3.3.2016.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:

ylijohtaja, osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulkoministeriö (kaupallinen sihteeri Malena Sell-Myllyoja, ulkoministeriö)

neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö)

finanssineuvos Esko Pyykkönen, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

asiantuntija Sanna Lempiäinen, Suomen yrittäjät (lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen yrittäjät) 

asiantuntija Elina Sonninen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala, Keskuskauppakamari (yritys- ja arvopaperimarkkinaoikeuden johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari)

kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry (kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK ry)

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow, STTK ry (asiantuntija Jaakko Haikonen, STTK ry)

johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry (yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä, Akava ry)

asiantuntija Liisa Björklund, Suomen evankelis-luterilainen kirkko (edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen, FIBS ry (johtaja Helena Kekki, FIBS ry)

toiminnanjohtaja Sonja Finér, Finnwatch ry (toiminnanjohtaja Janne Ronkainen, SASK)

kehityspoliittinen asiantuntija Outi Hakkarainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry (asiantuntija Mika Välitalo, Suomalaiset kansalaisjärjestöt Fingo ry)

ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

Lisätietoja: Laura Pätsi ja Sami Teräväinen