Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja hallinnon päätöksentekoa tukeva elin. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan jäsenet edustavat viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2026.

Neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä ympäristövastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. Neuvottelukunta tukee organisaatioiden yhteiskunta- ja yritysvastuuta, joka perustuu Suomessa voimassa oleviin lakeihin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisten järjestöjen antamiin ohjeistoihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 591/2008, joka on hyväksytty 4.9.2008 ja päivitetty 3.3.2016.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:

osastopäällikkö, Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

yksikönpäällikkö Kent Wilska, ulkoministeriö 
(kaupallinen sihteeri Malena Sell-Myllyoja, ulkoministeriö)

ympäristöneuvos Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö
(erityisasiantuntija Mikko Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö)

neuvotteleva virkamies Katariina Sillander, valtioneuvoston kanslia
(neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, valtioneuvoston kanslia)

johtava asiantuntija Hannu Ylänen, EK
(asiantuntija Elina Sonninen, EK) 

asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät
(lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät)

kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK
(johtava asiantuntija Pia Björkbacka, SAK) 

johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry
(pääsihteeri Marja Innanen, UN Global Compact Network Finland)

johtaja kansainväliset asiat, Päivi Pohjanheimo, Keskuskauppakamari, 
(Anne Vanhala vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari)

asiantuntija Jaakko Haikonen, STTK
(yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow, STTK)

ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen, SLL
(ympäristöoikeuden asiantuntija Janni Saari-Kontkanen, SLL)

johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
(pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto)

yritysvastuuasiantuntija Heidi Melkas, FIBS
(yritysvastuuasiantuntija Greta Andersson, FIBS)

kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen, Fingo
(kehityksen ja innovaatioiden asiantuntija Mika Välitalo)

toiminnanjohtaja Sonja Finér, Finnwatch
(ilmastoasiantuntija Lasse Leipola, Finnwatch)
 

Lisätietoja: Laura Pätsi ja Sami Teräväinen