Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja hallinnon päätöksentekoa tukeva elin. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan jäsenet edustavat viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2020.

Neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä ympäristövastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. Neuvottelukunta tukee organisaatioiden yhteiskunta- ja yritysvastuuta, joka perustuu Suomessa voimassa oleviin lakeihin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisten järjestöjen antamiin ohjeistoihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 591/2008, joka on hyväksytty 4.9.2008 ja päivitetty 3.3.2016.

 

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:

ylijohtaja, osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulkoministeriö (varajäsen kaupallinen sihteeri Mari Carlson , ulkoministeriö)

neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö)

finanssineuvos Esko Pyykkönen, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

asiantuntija Karoliina Katila, Suomen yrittäjät ry (lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen yrittäjät ry)

asiantuntija Tuuli Mäkelä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari)

elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry (kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK ry)

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow, STTK ry (ekonomisti Antti Koskela, STTK ry)

lakimies Anu Tuovinen, Akava ry (vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski, Akava ry)

asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko (edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

toimitusjohtaja Mikko Routti, FIBS ry (johtaja Helena Kekki, FIBS ry)

toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry (puheenjohtaja Janne Ronkainen, Finnwatch ry)

kehityspoliittinen asiantuntija Outi Hakkarainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

Lisätietoja: Linda Piirto