Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja hallinnon päätöksentekoa tukeva elin. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan jäsenet edustavat viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023.

Neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä ympäristövastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. Neuvottelukunta tukee organisaatioiden yhteiskunta- ja yritysvastuuta, joka perustuu Suomessa voimassa oleviin lakeihin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisten järjestöjen antamiin ohjeistoihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 591/2008, joka on hyväksytty 4.9.2008 ja päivitetty 3.3.2016.

 

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:

ylijohtaja, osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulkoministeriö (varajäsen kaupallinen sihteeri Mari Carlson , ulkoministeriö)

neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö)

finanssineuvos Esko Pyykkönen, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen yrittäjät ry (asiantuntija Karoliina Katila, Suomen yrittäjät ry)

asiantuntija Elina Sonninen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari (johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari)

elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry (kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK ry)

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow, STTK ry (ekonomisti Antti Koskela, STTK ry)

johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry (yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä, Akava ry)

johtaja Kari Latvus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko (edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen, FIBS ry (johtaja Helena Kekki, FIBS ry)

toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry (puheenjohtaja Janne Ronkainen, Finnwatch ry)

kehityspoliittinen asiantuntija Outi Hakkarainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry (asiantuntija Mika Välitalo, Suomalaiset kansalaisjärjestöt Fingo ry)

puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

Lisätietoja: Linda Piirto