Euroopan globalisaatiorahasto työttömäksi jääneille työntekijöille

egr-logo

Euroopan globalisaatiorahasto työttömiksi jääneille työntekijöille (EGR) auttaa odottamattomien ja yllättävien yritysten liiketoimintaan vaikuttavien tapahtumien johdosta (globalisaatio, talouskriisi, maailmanlaajuinen pandemia jne.) työttömiksi jääneitä työllistymään, kouluttautumaan tai perustamaan oman yrityksen.

EGR-tukea voi hakea Euroopan komissiolta tilanteessa, joissa yli 200 henkilöä irtisanotaan kerralla yhdestä yrityksestä tai samalta toimialalta, tai jos pienellä työmarkkina-alueella tapahtuvilla irtisanomisilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja talouteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rahaston hallinnoinnista Suomessa. TEM valmistelee ja lähettää Suomen tukihakemukset Euroopan komissiolle. Hakemusten toimeenpanovastuu on alueellisilla ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla. EGR-toimintaa säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka on voimassa vuoteen 2027 asti.

Suomen valtion aikaisemmat EGR-tukihakemukset, joihin on haettu tukea, ovat:

Perlos    2007
Nokia (Salo) 1  2012
Nokia 2 2013
STX Rauma    2014
Broadcom  2015
Ohjelmistoala  2015
Microsoft 1        2016
Nokia 3  2016
Microsoft 2   2017
Kaupan ala 2017
Finnair      2020