Euroopan globalisaatiorahasto

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) auttaa maailmankaupan muutosten tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneitä työllistymään, kouluttautumaan tai perustamaan oman yrityksen.

EGR-tukea voi hakea Euroopan komissiolta tilanteessa, joissa yli 500 henkilöä irtisanotaan kerralla yhdestä yrityksestä tai samalta toimialalta, tai jos pienellä työmarkkina-alueella tapahtuvilla irtisanomisilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja talouteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rahaston hallinnoinnista Suomessa. TEM valmistelee ja lähettää Suomen tukihakemukset Euroopan komissiolle. Hakemusten toimeenpanovastuu on alueellisilla ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla. EGR-toimintaa säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka on voimassa vuoteen 2020 asti.

Lisätietoja: Erja Nikula