Lausunnot

Tältä sivulta löytyy yritystukineuvottelukunnan (YTN) antamia lausuntoja. Lausuntoja annetaan

  1. EU:n valtiontuenmukaisuudesta ja siitä mitä valtiontukisääntöjen menettelyä tulisi noudattaa ja      
  2. hyvän tuen edellytysten toteutumisesta.     

Tiedoksi annetut kuvaukset hyvän tuen edellytysten toteutumisesta on saatavilla pyydettäessä osoitteesta yritystukineuvottelukunta.tem(at)gov.fi  

Vuosi 2024

YTN 6.2.2024: Yrityksille myönnettävät kansainvälistymisavustukset vuosina 2024-2030 (EU valtiontuenmukaisuus)     

YTN 6.2.2024: Yrityksille myönnettävät kansainvälistymisavustukset vuosina 2024-2030 (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)     

YTN 6.2.2024: Peppol-sovelluspalvelu (EU valtiontuenmukaisuus)

Vuosi 2023

YTN 14.12.2023: Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustaminen (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 14.12.2023: Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustaminen (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen) 

YTN 14.12.2023: Kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin myönnettävä tuki (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 14.12.2023: Kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin myönnettävä tuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen) 

YTN 14.12.2023: Valtionlaina FCA Investments -yhtiölle (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 14.12.2023: Kehityspoliittinen laina FCA Investmentsille (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen) 

YTN 14.11.2023: Tukiohjelma laivanrakennuksen innovaatioihin (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 14.11.2023: Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 14.11.2023: Ravinteiden kierrätyksen tukiohjelma; Valtionavustus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 14.11.2023: Ravinteiden kierrätyksen tukiohjelma (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)  

YTN 14.11.2023: Uudet klassikot – Nya klassiker -rahasto/kuvataide (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Yrityksen kehittämisavustus (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma nuorille yrityksille ja nuorille innovatiivisille yrityksille (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma testaus- ja kokeiluinfrastruktuurien rakentamiseen ja parantamiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)
 
YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2023: Business Finlandin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 10.10.2023: Energiatuki (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 8.9.2023: Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuki (EU-valtiontuenmukaisuus)   

YTN 14.6.2023: Valtionavustus IPR University Centerin toiminnan kehittämiseksi (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 16.3.2023: Kansanvalistusseuralle myönnettävä yleisavustus (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 7.2.2023: Energiatuki (EU-valtiontuenmukaisuus)   

Vuosi 2022

YTN 31.8.2022: Tietoturvan kehittämisen tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)  
Tietoturvan kehittämisen tuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)  

YTN 21.6.2022: Ympäristövahinkorahasto (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 11.5.2022: 55 vuotta täyttäneiden työllistymistuki (EU-valtiontuenmukaisuus)    

YTN 11.5.2022: Elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeiden tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)   
Elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeiden tukiohjelma (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)
 
YTN 11.5.2022: Itsehallittavan identiteetin luottamusverkon kokeiluhankkeen valtionavustus Findynet-osuuskunnalle (EU-valtiontuenmukaisuus)    
Itsehallittavan identiteetin luottamusverkon kokeiluhankkeen valtionavustus Findynet-osuuskunnalle (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 11.5.2022: Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämisen tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)     
Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämisen tukiohjelma (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 11.5.2022: Palkkatuki (EU-valtiontuenmukaisuus)   
Palkkatuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen) 

YTN 17.2.2022: Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuuritukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)     

Vuosi 2021

YTN 15.12.2021: Turvetuotantokoneiden romutustuki (EU-valtiontuenmukaisuus)    

YTN 15.12.2021: Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)    
Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelma (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)  

YTN 3.12.2021: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukainen energiatukiohjelma (RRF-energiatukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 9.11.2021: Sanomalehtien jakelutuki (EU-valtiontuenmukaisuus)         
Sanomalehtien jakelutuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)       

YTN 9.11.2021: Vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeiden tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)         
Vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeiden tukiohjelma (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)  

YTN 6.10.2021: Työllistä taidolla -palvelu (EU-valtiontuenmukaisuus)     
Työllistä taidolla -palvelu (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)     

YTN 1.9.2021: Energiatukiohjelman puitteissa myönnettävä yksittäinen tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)   

YTN 1.9.2021: Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (EU-valtiontuenmukaisuus)  
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)   

YTN 1.9.2021: Valtionavustus erityistehtäväyhtiölle, jonka tehtävänä on työllistää osatyökykyisiä (EU-valtiontuenmukaisuus)     
Valtionavustus erityistehtäväyhtiölle, jonka tehtävänä on työllistää osatyökykyisiä (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)    

YTN 1.9.2021: Valtionavustus sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)     
Valtionavustus sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)     

YTN 1.9.2021: Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)   

YTN 8.6.2021: Vesistökunnostusasetuksen muutos (EU-valtiontuenmukaisuus)  

YTN 26.3.2021: Liikekumppanuustuki (Finnpartnership) (EU-valtiontuenmukaisuus)    

YTN 27.4.2021: Rekrytointituki (EU-valtiontuenmukaisuus)    

Vuosi 2020

YTN 17.12.2020: Taide- ja kulttuurifestivaalien toimintatuki (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 17.12.2020: Kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun avustus (EU-valtiontuenmukaisuus) 

YTN 12.11.2020: Laivanrakennuksen innovaatiotuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 12.11.2020: Laivanrakennuksen innovaatiotuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 12.11.2020: Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 12.11.2020: Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 12.11.2020: Perinnebiotooppituki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 8.10.2020: Enontekiön lentokenttätuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 8.10.2020: Enontekiön lentokenttätuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 3.9.2020: Muovitiekartta (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 17.6.2020: Laajakaistatuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 17.6.2020: Laajakaistatuki (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 17.6.2020: Ravinteiden kierrätys (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 17.6.2020: Kaupunkivesien hallinta (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 7.2.2020: Kivihiilestä luopuvien tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

Vuosi 2019

YTN 22.11.2019: Kestävä kaupunki -tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 22.11.2019: Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 22.11.2019: Käyttötarkoituksen muutosavustus (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 22.11.2019: Kuntien ilmastohankkeet -avustus (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 11.10.2019: Sähkön riittävyyttä varmistava tehoreservi (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 23.8.2019: Yksittäiset tukipäätökset TEM (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 11.6.2019: Vesiensuojelun tehostamisohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 29.3.2019: Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (EU-valtiontuenmukaisuus)

Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 25.2.2019: Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 18.1.2019: Kokeilun paikka - kansalaisen hiilijalanjäljen pienentäminen -tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

Vuosi 2018

YTN 11.12.2018: Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 19.10.2018: Koivisto TV-dokumenttisarjan tuotantoon myönnettävä tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 23.8.2018: Tuki kansalliselle uutistoimistolle STT:lle (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 21.8.2018: Tuki alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)
Tuki alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

YTN 21.5.2018: ”Kasvua ja kehitystä puusta” – Puurakentamisen tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 21.5.2018: Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuriohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.2.2018: Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (latausinfratuki) –tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.2.2018: Valtionavustus metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköisen markkinapaikan kehittämiseen ja käyttöönottoon (EU-valtiontuenmukaisuus)
Valtionavustus metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköisen markkinapaikan kehittämiseen ja käyttöönottoon (Hyvän tuen edellytysten täyttyminen)

Vuosi 2017

YTN 8.12.2017: Kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävät avustukset -tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 8.12.2017: Öljyjätehuoltoa koskeva tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 14.11.2017: Energiatukiohjelma 2018-2023 (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 3.10.2017: Korkotukilainat sosiaalisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon -tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 3.10.2017: Preemiojärjestelmä-tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 16.8.2017: Yleisen edun televisiokanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 15.3.2017: Valtionavustus Suomen Puukauppa Oy:lle (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 18.1.2017: Investointituki Tampereen monitoimiareenan toteuttamiseen (EU-valtiontuenmukaisuus)

YTN 18.1.2017: Vesien ja merenhoidon kärkihankkeet -tukiohjelma (EU-valtiontuenmukaisuus)