EU- ja kansainvälinen yhteistyö

Työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Tähän pyritään muun muassa:

 • vahvistamalla elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä 
 • yksinkertaistamalla Euroopan unionin (EU) sääntelyä, tehostamalla EU-ohjelmien toimeenpanoa ja vähentämällä EU-lainsäädännöstä aiheutuvaa yritysten sääntelytaakkaa
 • tukemalla Euroopan unionin sisämarkkinoiden kehittymistä erityisesti palveluiden, energian ja digitaalisten palveluiden osalta ja edistämällä työvoiman liikkuvuutta
 •  edistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja kahdenvälistä taloudellista yhteistyötä keskeisten kumppanimaiden kanssa.

Laajaa toimintaa eri foorumeilla

Ministeriön EU- ja kansainvälinen toiminta perustuu Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin, hallitusohjelmaan, hallituksen EU-strategisiin linjauksiin ja ministeriön omiin painopisteisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana Team Finland -verkoston toiminnassa. Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Kansainvälistä yhteistyötä ministeriö tekee kahdenvälisesti useiden kumppanimaiden kanssa useilla eri foorumeilla. 

Keskeisimpiin foorumeihin kuuluvat:

 • Euroopan unioni (EU)
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen eri toimielimet
  - Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
  - Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
  - Euroopan talouskomissio (UNECE)
  - YK:n teollistamisjärjestö (UNIDO)
 • Maailman kauppajärjestö (WTO)
 • Euroopan neuvosto (EN)

Sisältökysymyksistä vastaavat ministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti. Ministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa yleiskoordinaatiosta ja toimii ministeriön ylimmän johdon tukena kansainvälisissä tehtävissä.

EU- ja kansainvälisiä asioita johtaa TEM:ssä Mia Hurtta.

Katso myös

Pohjoismainen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö työelämäasioissa
Kansainvälinen työjärjestö ILO
Kansainvälinen yhteistyö innovaatioasioissa
Yritysten kansainvälistyminen 
Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö
EU:n teollisuuspolitiikka
EU:n alue- ja rakennepolitiikka
Valtiosopimus Suomen ja Venäjän rajat ylittävästä yhteistyöstä