EU- ja kansainvälinen yhteistyö

Työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Tähän pyritään muun muassa

  • vahvistamalla elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä
  • yksinkertaistamalla Euroopan unionin (EU) sääntelyä, tehostamalla EU-ohjelmien toimeenpanoa ja vähentämällä EU-lainsäädännöstä aiheutuvaa yritysten sääntelytaakkaa
  • tukemalla Euroopan unionin sisämarkkinoiden kehittymistä erityisesti palveluiden, energian ja digitaalisten palveluiden osalta ja edistämällä työvoiman liikkuvuutta
  • edistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Laajaa toimintaa eri foorumeilla

Ministeriön EU- ja kansainvälinen toiminta perustuu Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin, hallitusohjelmaan, hallituksen EU-strategisiin linjauksiin ja ministeriön omiin painopisteisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana Team Finland -verkoston toiminnassa. Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Kansainvälistä yhteistyötä ministeriö tekee kahdenvälisesti sekä useilla eri foorumeilla:

  • Euroopan unioni (EU)
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
  • Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen eri toimielimet

Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
Euroopan talouskomissio (UNECE)
YK:n teollistamisjärjestö (UNIDO)

  • Maailman kauppajärjestö (WTO)
  • Euroopan neuvosto (EN)

Sisältökysymyksistä vastaavat ministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti. Ministeriön konserniohjausyksikkö vastaa EU- ja kansainvälisten asioiden yleiskoordinaatiosta ja toimii ministeriön ylimmän johdon tukena kansainvälisissä tehtävissä.

EU- ja kansainvälisiä asioita johtaa TEM:ssä Mia Hurtta.

Katso myös

Pohjoismainen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö työelämäasioissa
Kansainvälinen työjärjestö ILO
Kansainvälinen yhteistyö innovaatioasioissa
Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö
EU:n teollisuuspolitiikka
EU:n alue- ja rakennepolitiikka
Valtiosopimus Suomen ja Venäjän rajat ylittävästä yhteistyöstä

 

Muualla verkossa