Päästöoikeuksien huutokauppa

Päästöoikeuksien pääasiallinen jakotapa on vuoden 2013 alusta alkaen ollut huutokauppa. Hieman yli puolet päästökauppakausien 2013-2020 ja 2021—2030 päästöoikeuksista on lähtökohtaisesti tarkoitettu huutokaupattavaksi. Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää alentaa kuitenkin vuoden 2019 alussa käynnistynyt markkinavakausvaranto, jolla pyritään parantamaan järjestelmän mukautumiskykyä ja vähentämään päästöoikeuksien ylijäämää markkinoilla.

Huutokaupat järjestetään ensisijaisesti EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla, jonka kautta myydään 25 jäsenvaltion huutokaupattavat päästöoikeudet, ja lisäksi  siihen aikovat osallistua EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat kolme Euroopan talousalueen maata. Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Puola järjestävät omat ns. opt out -huutokauppansa.

Päästökaupan toiminnanharjoittajat, sijoituspalveluyritykset ja muut tahot, joilla on komission huutokauppa-asetuksen perusteella oikeus osallistua huutokauppoihin, voivat osallistua mihin tahansa järjestettävistä huutokaupoista.

EU:n yhteiseksi huutokauppapaikaksi on valittu saksalainen EEX, joka järjestää huutokauppoja kolme kertaa viikossa. Opt out -huutokauppoja järjestetään viikoittain tai joka toinen viikko. Huutokauppakalenterit vahvistetaan vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan.

Huutokaupat toteutetaan kokonaan verkossa ja niiden käyttöliittymä on englanninkielinen. Huutokauppatavaksi on valittu yhden kierroksen suljettu huutokauppa, jossa huutokaupan osallistujat jättävät tarjouksensa toisistaan tietämättä ja huutokaupan selvityshinta määräytyy alimman hyväksytyn tarjouksen mukaan. Kaikki voittavat tarjoajat maksavat siis lopulta hankkimistaan päästöoikeuksista saman hinnan.

Suomen huutokaupanpitäjänä toimii Energiavirasto. 

 

Muualla verkossa