Päästökauppaoikeuksien huutokauppa päästökauppakaudella 2013-2020

Päästöoikeuksien ensisijainen jakotapa on vuoden 2013 alusta alkaen ollut huutokauppa. Arviolta hieman yli puolet päästökauppakauden 2013-2020 päästöoikeuksista huutokaupataan.

Huutokaupat järjestetään ensisijaisesti EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla, jonka kautta myydään 24 jäsenvaltion huutokaupattavat päästöoikeudet. Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Puola järjestävät omat ns. opt out -huutokauppansa.

Päästökaupan toiminnanharjoittajat, sijoituspalveluyritykset ja muut tahot, joilla on komission huutokauppa-asetuksen (2010/1031/EU) perusteella oikeus osallistua huutokauppoihin, voivat osallistua mihin tahansa järjestettävistä huutokaupoista.

EU:n yhteiseksi huutokauppapaikaksi on valittu saksalainen EEX, joka järjestää huutokauppoja kolme kertaa viikossa. Myös opt out -huutokauppoja järjestetään viikoittain. Huutokauppakalenterit vahvistetaan vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan.

Huutokaupat toteutetaan kokonaan verkossa ja niiden käyttöliittymä on englanninkielinen. Huutokauppatavaksi on valittu yhden kierroksen suljettu huutokauppa, jossa huutokaupan osallistujat jättävät tarjouksensa toisistaan tietämättä ja huutokaupan selvityshinta määräytyy alimman hyväksytyn tarjouksen mukaan. Kaikki voittavat tarjoajat maksavat siis lopulta hankkimistaan päästöoikeuksista saman hinnan.

Päästöoikeuksia myydään huutokaupoissa joko 500 tai 1000 kappaleen erissä siten, että kaupan selvitys ja päästöoikeuksien siirto ostajan tilille tapahtuu huutokaupattavasta tuotteesta riippuen joko kahden tai viiden päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.

Suomen huutokaupanpitäjänä toimii Energiavirasto. 

Lisätietoja: Mikko PalonevaTimo Ritonummi

Muualla verkossa