Päästöoikeuksien huutokauppa

Huutokauppaaminen on pääasiallinen tapa laskea päästöoikeudet liikkeelle markkinoille. Hieman yli puolet päästöoikeuksista on lähtökohtaisesti tarkoitettu huutokaupattavaksi.  Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää kuitenkin alentaa markkinavakausvaranto, jolla pyritään parantamaan järjestelmän mukautumiskykyä ja vähentämään päästöoikeuksien ylijäämää markkinoilla.

Huutokaupat järjestetään ensisijaisesti EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla, jonka kautta myydään yhtäaikaisesti 25 jäsenvaltion, mukaan lukien Suomen, huutokaupattavat päästöoikeudet. Saksa ja Puola järjestävät omat ns. opt out -huutokauppansa.

EU:n yhteiseksi huutokauppapaikaksi on valittu saksalainen EEX-pörssi, joka järjestää huutokauppoja kolme kertaa viikossa.  Huutokauppakalenterit vahvistetaan vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan.

Päästökaupan toiminnanharjoittajat, sijoituspalveluyritykset ja muut tahot, joilla on komission huutokauppa-asetuksen perusteella oikeus osallistua huutokauppoihin, voivat osallistua mihin tahansa järjestettävistä huutokaupoista.

Huutokauppamenetelmä on yhden kierroksen suljettu huutokauppa, jossa huutokaupan osallistujat jättävät tarjouksensa toisistaan tietämättä ja huutokaupan selvityshinta määräytyy alimman hyväksytyn tarjouksen mukaan. Kaikki voittavat tarjoajat maksavat siis lopulta hankkimistaan päästöoikeuksista saman hinnan.

Suomen päästöoikeusosuuden huutokauppaamisesta vastaa Energiavirasto.

Lisätietoja: Eleonoora Eilittä, Valtteri Härmälä

Muualla verkossa