Energia- ja investointituet

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää harkinnan perusteella tukea innovatiivisiin energiahankkeisiin. Energiatukea myönnetään investointi- ja selvityshankkeisiin. Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea voidaan myöntää tulevaisuuden energiaratkaisuihin tähtääville yli 5 miljoonan euron hankkeille. Hiilen energiakäytön korvaamisen investointitukea voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät nopeutettua luopumista kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätietoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista energiainvestointituista