Valtioneuvoston periaatepäätökset Fennovoima Oy:n hankkeesta

Fennovoima Oy jätti tammikuussa 2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa (PAP-hakemus) ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen toukokuussa 2010. Eduskunta vahvisti periaatepäätöksen heinäkuussa 2010. 

Fennovoima Oy jätti maaliskuussa 2014 hakemuksen vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämisestä. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen syyskuussa 2014.

Lisätietoja: Juho Korteniemi, Jaakko Louvanto