Yksityisyyden suoja työelämässä ja lasten kanssa työskentely

Työelämän tietosuoja

Työnantaja kerää työntekijöiden henkilötietoja omiin tarpeisiinsa. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan ja työntekijän mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä, sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (ns. työelämän tietosuojalaki) säädetään mm. henkilötietojen käsittelystä, huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikalla sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien käsittelystä.

Myös henkilötietolaissa ja tietoyhteiskuntakaaressa on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan työelämässä tämän erityislain ohella. Työelämän tietosuojalakia valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Katso myös hanke

HE laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ym. muuttamisesta

Lisätietoja:
Lainsäädännön valmistelu: Johanna Ylitepsa, Elli Nieminen

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta voidaan selvittää

Lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön pyritään vähentämään lailla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan palkattaessa henkilöä työhön, joka on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa. Yksityinen henkilö saa Oikeusrekisterikeskuksesta itseään koskevan rikostaustaotteen sen antamisesta aiheutuviin kustannuksiin perustuvaa maksua vastaan, kun hänet on tarkoitus valita työskentelemään lasten kanssa.

Julkaisuja

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Johanna YlitepsaElli Nieminen