Ydinjätehuolto on ydinlaitoksen luvanhaltijan vastuulla

Ydinjätteen säilytyskapseli

Ydinjätehuolto kattaa kaikki tarpeelliset ydinjätteiden talteen ottamisen, säilyttämisen, käsittelemisen ja pysyvän sijoittamisen sekä ydinlaitoksen käytöstä poistamisen toimenpiteet.

Ydinlaitoksen luvanhaltija vastaa ydinjätehuollosta ja sen kaikista kustannuksista. Jotta jäljellä olevat ydinjätehuollon toimenpiteet voidaan kaikissa olosuhteissa toteuttaa, jätehuoltovelvolliset kartuttavat tarpeen mukaan Valtion ydinjätehuoltorahastoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy jätehuoltosuunnitelmat ja Säteilyturvakeskus valvoo niiden toteutusta.

Voimalaitosjätteille loppusijoitustilat

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten matala- ja keskiaktiiviselle voimalaitosjätteelle on voimalaitosalueilla maanalaiset loppusijoitustilat. Laitosalueilla on myös väliaikaisvarastot käytetylle ydinpolttoaineelle. Näistä vesiallasvarastoista käytetty ydinpolttoaine on aikanaan tarkoitus siirtää Posiva Oy:n Olkiluodon loppusijoituslaitokseen, joka suunnitelmien mukaan aloittaa toimintansa noin vuonna 2023. Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan 12.11.2015. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on aloitettu. 

Lisätietoja: Linda Kumpula