Yritysten sääntelytaakan keventäminen

Sääntelytaakalla tarkoitetaan sääntelystä ja erilaisten sääntelyvaatimusten noudattamisesta yrityksille, kuluttajille, viranomaisille ja muille ryhmille aiheutuvia kustannuksia.

Yritykset joutuvat mukauttamaan toimintaansa lainsäädännön vaatimuksiin monin eri tavoin. Lainsäädäntö voi esimerkiksi aiheuttaa yrityksille tarpeen investoida kokonaan uusiin koneisiin tai laitteisiin.

Joskus yritykset joutuvat palkkaamaan ulkopuolisen asiantuntijan varmistaakseen, että niiden toiminta täyttää kaikilta osin monimutkaisen lainsäädännön vaatimukset.

Kaikki tämä tarkoittaa yrityksen kannalta lisäkustannuksia ja samalla sitä, että yrityksillä on vähemmän aikaa ja rahaa tuottavaan työhön ja tuleviin investointeihin. Sääntelytaakan keventäminen on keino lisätä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Lisätietoja: Anu Laitinen