Sääntelyn sujuvoittaminen

Sääntelyn sujuvoittamisella tavoitellaan parempaa sääntely-ympäristöä niin yritysten, kansalaisten kuin hallinnonkin näkökulmasta. Sääntelyä voidaan sujuvoittaa parantamalla lainsäädännön ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta. On myös tärkeää varmistaa, ettei lainsäädäntö aiheuta yrityksille ja kansalaisille ylimääräisiä sääntelykustannuksia ja turhaa byrokratiaa.

Sääntelytaakalla tarkoitetaan sääntelystä ja erilaisten sääntelyvaatimusten noudattamisesta yrityksille, kuluttajille, viranomaisille ja muille ryhmille aiheutuvia kustannuksia. Sääntelytaakkaa voi aiheutua erilaisista lakisääteisistä raportointi- ja tiedonantovelvoitteista tai esimerkiksi tarpeesta investoida kokonaan uusiin koneisiin tai laitteisiin.

Kiinnittämällä lainvalmistelussa huomiota siihen, ettei velvoitteista aiheudu ylimääräistä sääntelytaakkaa, voidaan omalta osaltaan lisätä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Viisi tapaa sujuvoittaa sääntelyä