Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava tuki, jonka tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttirahan myöntämisestä päättävät työ- ja elinkeinotoimistot sekä työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleva kunnat.

Starttirahan myöntämisen edellytyksiä ovat muun muassa:

  • päätoiminen yrittäjyys
  • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • tarpeellisuus toimeentulon kannalta
  • yritystoiminnalla on jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset

Starttirahan myöntämiseen vaikuttaa myös saman alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Vuonna 2024 starttiraha on 37,21 €/pvä, noin 740 €/kk. Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista tuloa aloittavalle yrittäjälle. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Lisätietoja aloittavan yrittäjän palveluista ja starttirahan hakemisesta:

Lisätietoja: Tiina Oinonen