Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE)

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta on alueiden kehittämisen keskeinen ja kokoava kansallinen toimielin. Sen työ kytkeytyy muihin eri osa-alueilla alueiden kehittämistä edistäviin neuvostoihin, neuvottelukuntiin ja asiantuntijaryhmiin. 

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta ohjaa hallituskaudelle laadittavan aluekehittämis-päätöksen valmistelua ja seuraa sen toteutusta. Lisäksi neuvottelukunta sovittaa yhteen ja seurata alueiden kehittämisen strategista kokonaisuutta ja sen vaikuttavuutta, edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä, ennakoi ja seuraa aluekehitystä ja välittää tietoa kehittämistarpeista sekä käsitellee alueiden kehittämiseen liittyviä keskeisiä uudistuksia.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön edustajana ylijohtaja Tiina Korhonen. Neuvottelukunnassa on edustus aluekehittämisen kannalta keskeisistä ministeriöistä, maakuntien liitoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, aluehallintovirastoista, eri kokoisista kaupungeista ja kunnista, keskeisistä elinkeino- ja työmarkkinajärjestöistä, Suomen Kuntaliitosta, saamelaiskäräjiltä sekä sukupuolten tasa-arvo- ja ympäristöjärjestöistä. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy hallituksen toimikauden päättyessä.

Neuvottelukunnan työskentelyä avustaa TEM:n virkamiehistä koostuva sihteeristö. Lisäksi neuvottelukunnan ja sen sihteeristön työtä tukee valmisteluverkosto, joka koostuu neuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen edustajista.

Lisätietoja: Petra StenforsHanna-Mari Kuhmonen ja Jaana Valkokallio