Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE)

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta on alueiden kehittämisen keskeinen ja kokoava kansallinen toimielin. Sen työ kytkeytyy muihin eri osa-alueilla alueiden kehittämistä edistäviin neuvostoihin, neuvottelukuntiin ja asiantuntijaryhmiin. Valtioneuvoston työnjaossa alueiden kehittäminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, ja siksi tämä aluekehittämisen kannalta merkittävä työryhmä toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.

Alueiden uudistumisen neuvottelukunta valmistelee hallituskaudelle laadittavan aluekehittämispäätöksen ja seuraa sen toteutusta. Lisäksi neuvottelukunta sovittaa yhteen eri hallinnonalojen ja maakuntien toimia aluekehittämisessä, linjaa muita merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia, sekä seuraa ja ennakoi alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii aluekehittämisestä vastaava ministeri. Neuvottelukunnassa on edustus aluekehittämisen kannalta keskeisistä ministeriöistä, maakuntien liitoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, aluehallintovirastoista, eri kokoisista kaupungeista ja kunnista, keskeisistä elinkeino- ja työmarkkinajärjestöistä sekä Suomen Kuntaliitosta. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy hallituksen toimikauden päättyessä.

Neuvottelukunnan työskentelyä avustaa TEM:n virkamiehistä koostuva sihteeristön. Lisäksi neuvottelukunnan ja sen sihteeristön työtä tukee valmisteluverkosto, joka koostuu neuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen edustajista.

Lisätietoja: Tarja Reivonen-KavoniusPetra StenforsHanna-Mari Kuhmonen ja Jaana Valkokallio