Luvat ja valvonta -palvelukerros

Luvat ja valvonta -palvelukerroksen ensimmäinen versio toteutetaan kehityspolkutyyppisesti useaan vaiheeseen jaettuna MVP -toteutuksena vuosina 2018-2019.

Katso juonnettu video palvelukerrokseen suunnitelluista toiminnallisuuksista ja tutustu sen jälkeen palvelukerroksen ensimmäisen vaiheen MVP-toteutuksen toiminnalliseen prototyyppiin:

Palvelukerroksen tavoitetila ja MVP -toteutuksen eteneminen

Luvat ja valvonta – hankkeessa toteutetaan yhteinen palvelukerros, joka tarjoaa yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia ja yhteensovittaa viranomaisten asiointeja luvan hakijan tarpeen näkökulmasta.

Palvelukerroksen MVP-toteutus jakaantuu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäinen kattaa palvelu-kerroksen perustoiminnallisuuksia. Myöhemmissä vaiheissa (2-3) toiminnallisuuksia laajennetaan ja uusia palvelukokonaisuuksia otetaan mukaan. Liitteenä MVP-toiminnallisuudet sekä toteutuksen vaiheistus.