Luvat ja valvonta -palvelukerros

Luvat ja valvonta -hankkeessa on toteutettu yhteinen palvelukerros, joka tarjoaa yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia ja yhteensovittaa viranomaisten asiointeja luvan hakijan tarpeen näkökulmasta. Palvelukerrosta kehitettiin vaiheittain MVP-toteutuksena vuosien 2018-2019 aikana ja sen käyttöönotto tapahtui ensimmäisten lupien osalta 1.9.2020.

Palvelukerroksen toiminnallisuuksia laajennetaan ja kehitetään aktiivisesti ja uusia lupakokonaisuuksia otetaan mukaan vaiheittain. Asiakkaat ohjautuvat Luvat ja valvonta -palvelun tai tietyn palvelukokonaisuuden etusivulle suomi.fi –sivuston tai yksittäisen viranomaisen omien nettisivujen kautta.

Luvat ja valvonta –palvelun esittely asiakkaan näkökulmasta

Luvat ja valvonta –palvelun esittely viranomaisen näkökulmasta