Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös muista syistä. Näitä ovat energian saatavuuden turvaaminen, tuontienergiatarpeen vähentäminen, energiakustannusten alentaminen, resurssitehokkuus ja muut ympäristösyyt kuten ympäristön- ja ilmansuojelu. Energian säästö edistää myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten kattavuus ja energiakatselmusten järjestelmällinen toteuttaminen ovat hyviä esimerkkejä tuloksellisesta energiansäästöstä Suomessa. 

Suomi on monissa energiansäästötoimissa ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia maita. Tämä on saavutettu kustannustehokkailla ratkaisuilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla energiatehokkuussopimusjärjestelmällä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on Suomen edustaja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa EU:ssa ja myös muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

TEM koordinoi kansallista energiatehokkuuspolitiikkaa, mikä tarkoittaa aktiivista alan kehityksen seuraamista.

Energiavirasto

Energiavirastolla on energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtäviä. Nämä tehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintään.

Motiva Oy

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö. Se tekee käytännön työtä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käyttämisen edistämiseksi.

Lisätietoja: Pia KotroJuhani Tirkkonen