Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös muista syistä. Näitä ovat energian saatavuuden turvaaminen, tuontienergiatarpeen vähentäminen, energiakustannusten alentaminen, resurssitehokkuus ja muut ympäristösyyt kuten ympäristön- ja ilmansuojelu. Energian säästö edistää myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten kattavuus ja energiakatselmusten järjestelmällinen toteuttaminen ovat hyviä esimerkkejä tuloksellisesta energiansäästöstä Suomessa. 

Suomi on monissa energiansäästötoimissa ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia maita. Tämä on saavutettu kustannustehokkailla ratkaisuilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla energiatehokkuussopimusjärjestelmällä. Tällä hetkellä suurin osa cleantech-liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön nimesi vuoden 2018 lopussa Energiatehokkuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esitykset toimista, joilla Suomi saavuttaa tarkistetun energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän 7 artiklan sitovan tavoitteen kaudelle 2021–2030. Energiatehokkuustyöryhmän yhteydessä toimi teollisuuden, kuluttajien, palveluiden ja liikenteen asiantuntijatyöryhmät. Työhön osallistui lähes 100 henkilöä. Sektoreiden keskeiset toimenpiteet identifioitiin 53 toimenpidekortiksi. Nämä toimet muodostavat Suomen tulevien vuosien energiatehokkuustyön perustan. Energiatehokkuustyöryhmän loppuraportti julkaistiin 30.9.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on Suomen edustaja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa EU:ssa ja myös muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

TEM koordinoi kansallista energiatehokkuuspolitiikkaa, mikä tarkoittaa aktiivista alan kehityksen seuraamista.

Energiavirasto

Energiavirastolla on energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtäviä. Nämä tehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintään.

Motiva Oy

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö. Se tekee käytännön työtä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käyttämisen edistämiseksi.

Lisätietoja:

Juhani Tirkkonen, ryhmäpäällikkö, Tehokkuus, teknologia ja päästökauppa

Pia Kotro, Energiatehokkuus