Terrafamen uraanin talteenotto

Valtioneuvosto myönsi helmikuussa 2020 Terrafame Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan. Lupa oikeuttaa yhtiön uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan. Lupaa arvioitaessa otettiin huomioon myös kaivoslainsäädännön vaatimukset. Terrafamen kaivoskokonaisuus on monimetallituotantolaitos, ja uraanin talteenotto liitetään osaksi tätä kokonaisuutta.

Päätös on saatavissa sähköisesti valtioneuvoston verkkosivuilta.

Lisätietoja: Eriika Melkas