Avaruusesineiden rekisteri

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää kansallista avaruusesineiden rekisteriä. Rekisteri sisältää tiedot maata kiertävistä esineistä, kuten satelliiteista, tai avaruusesineistä, jotka lähetetään kauemmas avaruuteen, esimerkiksi kuuhun tai muihin taivaankappaleisiin. Kantoraketteja ja muita esineitä, jotka palaavat ilmakehään jäämättä kiertoradalle, ei tarvitse rekisteröidä. Myös toimimattomat avaruusesineet tulee ilmoittaa rekisteriin.    

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavat tiedot:

  1. toiminnanharjoittajan nimi
  2. lähettäjävaltion tai lähettäjävaltioiden nimi.  Avaruusesineellä on tyypillisesti vähintään yksi lähettäjävaltio Suomen lisäksi, koska kansallisten laukaisujärjestelmien puuttuessa suomalaisten toiminnanharjoittajien avaruusesineet lähetetään jostakin toisesta maasta.
  3. avaruusesineen tunniste tai rekisterinumero. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa avaruusesineelle oman kansallisen rekisteritunnisteen tai rekisterinumeron. Lisäksi avaruusesineellä voi olla jonkun muun, kuten Kansainvälisen tiedeneuvoston alaisen COSPAR:n (Committee on Space Research) antama tunniste, joka kirjataan rekisteriin.
  4. avaruusesineen yleinen tarkoitus.  Avaruusesineen tarkoituksen määrittelemiseksi voidaan käyttää standardiluokituksia, kuten kaukokartoitus, telekommunikaatio tai navigaatio
  5. lähettämisen ajankohta, lähettämispaikka tai -alue ja lähettämisväline
  6. avaruusesineen liikeradan parametrit
  • kiertoaika,
  • ratatason kaltevuuskulma,
  • etäpiste ja
  • lähipiste.

Tiedot rekisteriin on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kuukauden kuluessa laukaisusta. Ilmoitus tehdään YK:n lomakkeella.

Työ- ja elinkeinoministeriölle on ilmoitettava viipymättä muutoksista rekisteriin kirjattuihin tietoihin.

Em. tiedot kirjataan myös YK:n ylläpitämään avaruusesineiden julkiseen rekisteriin.

Lisätietoja:

Heidi Pennanen, Simo Lehtinen