Ministeriön yksiköt ja osastot


Organisaatiokaavio: osastot, ryhmät ja tiimit
Osastojen ja yksiköiden yhteystiedot

Osastot, yksiköt ja niiden johto:

Konserniohjausyksikkö

Yksikköä johtaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson

Työllisyys ja toimivat markkinat

Osastoa johtaa osastopäällikkö Antti Neimala. 

Innovaatiot ja yritysrahoitus

Osastoa johtaa osastopäällikkö Ilona Lundström

Energia

Osastoa johtaa osastopäällikkö Riku Huttunen

Alueet ja kasvupalvelut

Osastoa johtaa osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman.

Muut toimintayksiköt

Viestintäyksikköä johtaa viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.
Henkilöstö- ja  hallintoyksikköä johtaa henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela.