EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmä

Suomen EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa. EU-asioiden yhteensovittamisesta sekä yhteensovittamisjärjestelmästä vastaa valtioneuvoston EU-sihteeristö (VNEUS).
 
Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat

  • toimivaltaiset ministeriöt,
  • EU-valmistelujaostot,
  • EU-asioiden komitea ja
  • EU-ministerivaliokunta.

EU-valmistelujaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 36 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Jaostojärjestelmä on EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenne. EU-jaostojen puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä toimivaltaisesta ministeriöstä.
 
Jaostot voivat kokoontua suppeassa tai laajassa kokoonpanossa. Suppeaan kokoonpanoon kuuluu toimivaltaisten ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja virastojen edustajia. Laajaan kokoonpanoon kuuluu myös etujärjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi kussakin jaostossa on edustaja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. Jaostot kokoontuvat vaihtelevasti tarpeen mukaan.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa seitsemästä jaostosta.