Kilpailu ja kuluttajat

Reilu kilpailu luo laadukkaampia palveluita ja tuotteita sekä tuottavampia yrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii vahvistamaan luottamusta, joka rakentuu toimivista markkinoista ja viisaasta sääntelystä.

Markkinoiden toimivuutta edistettäessä on pidettävä huolta siitä, että yritykset noudattavat yhteiskunnallisesti tärkeitä pelisääntöjä. Samoin tulee huolehtia siitä, että kuluttajien edut otetaan huomioon.

 • Kilpailu »

  Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellainen toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus menestyä osaamisen avulla.

 • Julkiset hankinnat »

  Julkiset hankinnat ovat tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

 • EU:n valtiontukisääntely »

  EU:n valtiontukisäännöt määrittävät, millaiset julkiset tuet yritystoimintaan ovat sallittuja ja millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa.

 • Kuluttajat »

  Markkinoiden toimivuutta edistettäessä on pidettävä huolta siitä, että yritykset noudattavat yhteiskunnallisesti tärkeitä pelisääntöjä ja kuluttajien edut otetaan huomioon.