Sosiaali- ja terveyspalveluja haastaa yhä osaavan työvoiman saatavuus, alan kansainvälistymiselle uusia mahdollisuuksia

31.3.2023 10.00
TEM
Grafiikka. Kaikkien alojen yrittäjien ikärakenne ja sote-palvelualojen yrittäjien ikärakenne. Lähde: Tilastokeskus
Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö sekä muut EU-tason toimet edistävät sote-palvelualan kansainvälistymistä. Kuitenkin osaavan työvoiman saatavuus on edelleen haaste. Työvoima- ja palvelutarpeen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt vaihtoehtoja työajan lyhentämisen kokeilujen toteuttamiseksi

31.3.2023 8.01
TEM
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Työ- ja elinkeinoministeriö on helmi-maaliskuussa 2023 selvittänyt työajan lyhentämisen vaikutuksia ja Suomen työaikakokeilujen vaihtoehtoja. Muistiossa on arvioitu ulkomaisten työaikakokeilujen lähtökohtia ja niihin liittyviä havaintoja.

Fortumille käyttölupa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueelle

30.3.2023 13.40
TEM
Fortumin Loviisan voimalaitosyksiköt
Fortum
Valtioneuvosto myönsi 30.3.2023 Fortum Power and Heat Oy:lle käyttöluvan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueella. Uusi käyttölupa korvaa nykyisen luvan, joka on voimassa vuoteen 2055 saakka. Uusi lupa on voimassa 31.12.2090 asti.

Uudet selvitykset tarjoavat tietoa kansainvälisten rekrytointien edistämiseksi sosiaali- ja terveysalalla

30.3.2023 13.22
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt kaksi selvitystä tukeakseen tulevia päätöksiä ja toimia sosiaali- ja terveysalan kansainvälisen rekrytoinnin edistämiseksi. Selvitykset kartoittavat sote-alan työnantajien sekä Suomeen sote-alalle töihin tai opiskelemaan muuttaneiden kokemuksia kansainvälisestä rekrytoinnista. Tulokset vahvistavat, että kansainvälisen rekrytoinnin tarve hoitoalalle on tulevina vuosina suuri. Valtio voi tukea rekrytointien onnistumista monin keinoin. 

Uusiutuvan energian direktiivistä saavutettu kunnianhimoinen sopu EU:n trilogineuvotteluissa

30.3.2023 12.50
TEM
Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä saavutettiin 30.3.2023 aamulla alustava yhteisymmärrys Euroopan komission, parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston trilogineuvottelussa. Direktiivin uusiutuvan energian tavoitteita korottavan päivityksen taustalla on EU:n 55-valmiuspaketti, jolla tähdätään unionin kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus nimitti GTK:n johtokunnan uudeksi toimikaudeksi

30.3.2023 13.36
TEM
Hallitus nimitti 30.3.2023 Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtokunnan ja määräsi johtokunnan puheenjohtajaksi Juha Ylimaunun. Johtokunnan toimikausi on 1.4.2023 – 31.3.2026.

Selvitys: Vihreän siirtymän nopeuttaminen edellyttää uudistavaa innovaatiopolitiikkaa

28.3.2023 9.03
TEM
innovaatiot
Vihreän siirtymän nopeuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja uudistavaa innovaatiopolitiikkaa. Kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta johon tarvitaan aktiivista, ennakoivaa, kokeilevaa ja osallistavaa asennetta, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 28.3.2023 julkaisemassa selvityksessä.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri