Lakipaketti yleisestä kuluttajaturvallisuudesta lausunnolle

12.7.2024 11.26
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavaksi lainsäädännöksi ja laiksi kulutuspalvelujen turvallisuudesta. Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n yleinen tuoteturvallisuusasetus. Samalla uudistetaan kulutuspalvelujen turvallisuutta koskevaa yleistä sääntelyä. Lausuntoja voi antaa 5.9.2024 saakka.

Jäänmurtaja-aloite on Suomelle merkittävä teollisuuspoliittinen mahdollisuus

11.7.2024 17.30
TEM
Suomalainen jäänmurtaja työssään jäätyneellä merellä
Suomi, Yhdysvallat ja Kanada julkaisivat 11.7.2024 kolmenvälisen julkilausuman (ICE) yhteistyöstä jäänmurtajien tuotannossa. Aloitteen julkistivat presidentit Alexander Stubb ja Joe Biden sekä pääministeri Justin Trudeau.

Lassi Noponen Business Finlandin pääjohtajaksi

11.7.2024 13.24
TEM
Lassi Noponen
Lassi Noponen
Oikeustieteen kandidaatti, Master of Science, Lassi Noponen on nimitetty Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin pääjohtajaksi 1.9.2024 alkaen viideksi vuodeksi.

Kotoutumislakia täsmentävät asetukset lausunnolle

1.7.2024 15.22
TEM
Vuoden 2025 alussa voimaan tulevaa uutta kotoutumislakia täydennetään viidellä asetuksella, jotka koskevat kotoutumispalveluita. Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajan omaa vastuuta ja vahvistaa julkista taloutta hallitusohjelman mukaisesti.

EU:n edellyttämä kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma lähetetty komissiolle

28.6.2024 14.58
TEM
Suomi lähetti 28.6.2024 kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa (NECP) päivityksen Euroopan komissiolle. Suunnitelma sisältää kansalliset tavoitteet sekä tähän mennessä päätetyt politiikkatoimet EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän virastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 13 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri