Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

25.11.2022 13.55
MMM TEM
Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan laatimisesta sekä ehdotus EU-tason vaikuttamissuunnitelmasta, jossa biotalous nivottaisiin osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa ja alan arvonlisän kasvattamiseksi perustettaisiin biotalousallianssi. Paneelille kerrottiin lisäksi valmistelussa olevasta metsäbiotalouden tiedepaneelista, jonka on määrä aloittaa työnsä vuoden 2023 alusta.

Valtiolta 200 miljoonan euron pääomitus Ilmastorahasto Oy:lle

24.11.2022 21.27
TEM
Valtioneuvosto valtuutti 24.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 miljoonan euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomitus tehtäisiin yhdessä erässä vuonna 2022.

Ministeri Lintilä keskusteli yritysten kanssa kiireellisen energialaiteavun toimittamiseksi Ukrainaan

24.11.2022 15.01
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä keskusteli torstaina 24.11. suomalaisten yritysten ja ministeriöiden kanssa energialaiteavun toimittamiseksi Ukrainaan. Ukrainan mukaan venäläisten ohjus- ja lennokki-iskut ovat tuhonneet yli 50 prosenttia Ukrainan energiainfrastruktuurista loka- ja marraskuun aikana.

Päästökauppalainsäädännön uudistaminen käynnistyy – valmistelun ohjausryhmä ja alatyöryhmät asetettu

24.11.2022 8.59
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän ja neljä alatyöryhmää valmistelemaan päästökauppalainsäädännön uudistamista. Ryhmien toimikausi on 1.12.2022-31.1.2023. Uudella lainsäädännöllä pannaan toimeen päästökauppaa koskevien direktiivien uudistukset.

Energiakriisiin liittyvät hätätoimet energianeuvoston asialistalla 24.11.

23.11.2022 19.51
TEM
EU:n energiaministerit kokoontuvat ylimääräiseen neuvoston kokoukseen 24.11.2022 Brysselissä. Kokouksessa on tarkoitus jälleen päättää uusista energiakriisiin liittyvistä hätätoimista. Asialistalla ovat kaasun solidaarisuusasetus ja uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamista koskeva asetus, joista molemmista on tarkoitus saavuttaa neuvostossa poliittinen yhteisymmärrys.

Kiina-vienti tukee yritysten toimeliaisuutta Suomessa − viennin näkymät epäsuotuisat

22.11.2022 12.57
TEM
Julkaisu
Kattavan Kiina-vientiselvityksen mukaan suomalaisyritysten liiketoiminta Kiinassa on vaikuttanut myönteisesti emoyhtiöiden toimintaan Suomessa. Suomi on kuitenkin menettänyt markkinaosuuttaan Kiinan kuluttamasta arvonlisästä ja tavaraviennin painotus on muuttunut koneista ja laitteista raaka-aineisiin ja välituotteisiin.  Viennin näkymiä varjostavat muun muassa geopoliittiset riskit, protektionismi ja Kiinan talouskasvun hidastuminen. Kiinaan liittyvien liiketoimintariskien lisääntyminen edellyttää Suomen kaupallistaloudellisten riippuvuuksien tarkempaa tutkimista. 

Policy Brief -artikkeli syventyy maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen – laajempi äänioikeus voisi tukea kotoutumista  

18.11.2022 14.18
TEM
Kuvituskuva.
Maahanmuuttaneiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Heidän äänestysaktiivisuutensa ja osallistuminen politiikkaan on kuitenkin selvästi syntyperäisiä suomalaisia heikompaa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen uusi policy brief etsittelee keinoja, joilla ulkomaalaistaustaisen väestön poliittista osallisuutta voitaisiin vahvistaa. 

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri