Tuoteyhteyspiste

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa. Joitakin tuotteita koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu EU-lainsäädännöllä joko kokonaan tai osittain. Toisten tuotteiden vaatimukset ovat taas puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä. 

Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa esimerkiksi:

  • tuotteeseen sovellettavista tuotemääräyksistä
  • edellytetäänkö tuotteelle ennakkolupaa
  • vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta
  • toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot.

Voit olla yhteydessä tuoteyhteyspisteen neuvontapalveluun osoitteessa Suomen tuoteyhteyspiste: https://tukes.fi/tuoteyhteyspiste