Tuoteyhteyspiste


Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa. Joitakin tuotteita koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu EU-lainsäädännöllä joko kokonaan tai osittain. Toisten tuotteiden vaatimukset ovat taas puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä. 

Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa esimerkiksi:

  • tuotteeseen sovellettavista tuotemääräyksistä
  • edellytetäänkö tuotteelle ennakkolupaa
  • vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta
  • toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot.

Voit olla yhteydessä tuoteyhteyspisteen neuvontapalveluun osoitteessa sisamarkkinat(at)tem.fi. Tuoteyhteyspisteen antama neuvonta on maksutonta. Yhteyspiste vastaa yhteydenottoosi 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tietopyynnön.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!