Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-laitosyksiköt ovat tuottaneet sähköä jo yli 40 vuoden ajan


Olkiluodon voimalaitosalueella sijaitsevat Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-ydinvoimalaitosyksiköt omistaa Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Laitosyksiköt otettiin käyttöön vuosina 1978 ja 1980. Laitosyksiköt ovat identtisiä kiehutusvesireaktoreita. Laitosyksiköiden käyttökertoimet ovat 1990-luvun alusta lähtien olleet 93-97 %. Korkeat käyttökertoimet kertovat laitosyksiköiden luotettavasta toiminnasta.

Laitosyksiköiden alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 40 vuotta vuoteen 2018 saakka. Valtioneuvoston myönsi vuonna 2018 TVO:lle luvan käyttää laitosyksiköitä vuoden 2038 loppuun, mikä vastaa 60 vuoden käyttöikää. Laitosyksiköiden nimellislämpöteho on 2 500 megawattia ja nettosähköteho 890 megawattia.

Laitosyksiköiden tuotanto on keskimäärin noin 14,4 TWh vuodessa, mikä vastasi noin 17 % Suomen koko sähkönkulutuksesta vuonna 2022.