Työllisyyden kuntakokeilut

Haku kokeiluun käynnistyy 8.10.2019

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 osana hallituksen työllisyyspakettia. Vuoden 2022 loppuun kestävissä kokeiluissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kunnat voivat ilmoittaa halukkuutensa kokeiluun osallistumiseen viimeistään 19.11.2019.

TEM vahvistaa työllisyyden kokeiluihin valittavat kunnat. Varsinainen päätös kokeiluun osallistuvista kunnista määritellään erikseen säädettävässä kokeilulaissa.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.  

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeiluissa tehostetaan palveluohjausta ja palveluihin pääsyä.

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma.

Kokeiluihin hakeutumiseen liittyvät aineistot

Tästä löytyvät kunnille 8.10.2019 lähetetyt aineistot, joiden pohjalta kunnilla on mahdollisuus ilmoittaa halustaan osallistua työllisyyden kuntakokeiluihin.

Työllisyyden kuntakokeilujen hakukirje

Liite 1 Työllisyyden kuntakokeilujen reunaehdot

Liite 2 Hakemus työllisyyden kuntakokeiluihin

Liite 3 Työllisyyden kuntakokeilujen kohderyhmävolyymit

Kysymyksiä ja vastauksia työllisyyden kuntakokeiluista

Kuntien työllisyyskokeilujen valmistelijat vastaavat viikoittain osoitteeseen [email protected]  tuleviin kysymyksiin. Kysymyksiin ei vastata suoraan sähköpostitse, vaan kysymykset ja vastaukset kootaan nettiin kaikkien nähtäville.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sinäkin omat kysymyksesi!

Kysymykset ja vastaukset viikolla 41