Työllisyyden kuntakokeilut

Haku kokeiluun käynnistyi 8.10.2019

Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilun kuntarajaukseen on tehty tarkennuksia ja nyt kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on vähintään 30 000. ELY-keskuksen alueella kokeiluihin siirtyisi pääsääntöisesti enintään noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista.


Hakemukset kokeiluihin on jätettävä viimeistään 19.11.2019 kello 23.59. Suosittelemme kuitenkin toimimaan ajoissa, jotta järjestelmien aina mahdolliset tekniset ongelmat eivät pääse haittaamaan jättöä.


Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle. 

Mihin kokeiluilla pyritään

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Hallitus linjaa myöhemmin työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma.

Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana.

Kokeiluihin hakeutumiseen liittyvät aineistot

Tästä löytyvät kunnille 8.10.2019 lähetetyt aineistot ja muita aineistoja, joiden pohjalta kunnilla on mahdollisuus ilmoittaa halustaan osallistua työllisyyden kuntakokeiluihin.

Työllisyyden kuntakokeilujen hakukirje

Liite 1 Työllisyyden kuntakokeilujen reunaehdot

Liite 2 Hakemus työllisyyden kuntakokeiluihin

Liite 3 Työllisyyden kuntakokeilujen kohderyhmävolyymit

Kuntakokeiluiden tarkennetut kohderyhmäjaottelut asiakkaiden taustamuuttujien mukaan

Työllisyyden kuntakokeiluiden resurssikohdennukset (työllisyysmäärärahat ja henkilöstöresurssit)

Tallenne infotilaisuudesta työllisyyden kuntakokeiluihin hakeutumisesta 6.11.2019

Kysymyksiä ja vastauksia työllisyyden kuntakokeiluista

Kuntien työllisyyskokeilujen valmistelijat vastaavat viikoittain osoitteeseen [email protected]  tuleviin kysymyksiin. Kysymyksiin ei vastata suoraan sähköpostitse, vaan kysymykset ja vastaukset kootaan nettiin kaikkien nähtäville.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sinäkin omat kysymyksesi!

Kysymykset ja vastaukset viikolla 46

Kysymykset ja vastaukset viikolla 45

Kysymykset ja vastaukset viikolla 44

Kysymykset ja vastaukset viikolla 43

Kysymykset ja vastaukset viikolla 42

Kysymykset ja vastaukset viikolla 41