Uusiutuva energia Suomessa

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Uusiutuvan energian edistämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja irrottautuminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä. Uusiutuvan energian käyttö lisää myös energian omavaraisuutta ja työllisyyttä sekä tukee alan teknologian kehittämistä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa lähes 40 prosenttia. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Suomessa käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat ja muut puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima ja maalämpö.  Bioenergiaa saadaan myös maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä ja sivuvirroista. Aurinkosähkö kasvaa erityisesti kohteissa, jossa oma tuotanto korvaa verkosta ostettavaa sähköä. Aurinkolämmitystä hyödynnetään täydentävänä järjestelmänä päälämmitysjärjestelmän rinnalla.

EU:n uusiutuvan energian tavoitteet ja lainsäädäntö

Uusiutuvan energian direktiivi (REDII) on hyväksytty 3.12.2018. EU:n yhteinen uusiutuvan energian tavoite vuodelle 2030 on 32 prosenttia energian loppukulutuksesta. Direktiivissä ei aseteta jäsenvaltiokohtaisia tavoitteita. Jäsenmaiden tulee kuitenkin pitää uusiutuvan osuus vähintään vuoden 2020 tavoitteen tasolla. 

Lisätietoja

Pekka Grönlund
Inkeri Lilleberg: Uusiutuvaan energiaan liittyvä lainsäädäntö
Jukka Saarinen: Uusiutuvan energian direktiivi

Muualla verkossa