Vähähiiliset tiekartat 2035

vähähiiliset tiekartat-hankkeen tunnuskuva ja hashtag tiekartat

Hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Tiekarttojen tuloksista kertova TEM:n webinaari järjestettiin tiistaina 9.6.2020. Tilaisuudessa käytiin läpi toimialojen tuloksia ja kuultiin ajatuksia jatkotyöstä. Hallituksen puolelta valotettiin elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla sitä, miten tiekarttatyön tuloksia hyödynnetään hallitusohjelman toimeenpanossa ja miten valtio aikoo edistää osaltaan tehtyjä suunnitelmia.
Tilaisuuden materiaalit 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 22.10.2020 raportin, joka tiivistää toimialojen tiekarttojen päätulokset. Raporttiin sisältyy myös tiivistelmät julkaistuista tiekartoista, hankkeen keskeiset johtopäätökset, kuvaus työprosessista sekä arviot jatkotyöstä sekä siitä, miten tiekarttojen antia hyödynnetään Suomen ilmasto- ja energiatyössä kohti vähähiilisyyttä.
Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista (TEM:n julkaisuja 52/2020). Raportti on julkaistu englanniksi 15.2.2021. 

Yhteystiedot

Tiekarttoja valmistellaan laaja-alaisesti niin ministeriöissä kuin toimialoilla. Ministeriöiden yhteyshenkilöt löydät alta, toimialojen yhteyshenkilöt puolestaan Suuret teollisuuden alat ja Muut alat –alasivuilta.

Teollisuus ja kokonaisuuden koordinointi

Rakentaminen: Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö ([email protected])

Liikenne: Viestintäneuvos Päivi Antikainen ja liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö ([email protected])

Maa- ja metsätalous: Neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, maa- ja metsätalousministeriö ([email protected])