Yritystukineuvottelukunta

Yritystukineuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.  

Sen tehtävänä on:   

  • antaa lausuntoja yritystukien Euroopan unionin lainsäädännön valtiontuen edellytysten täyttymisestä ja menettelytavoista;
  • antaa lausuntoja yritystukien kansallisista hyvän tuen edellytyksistä;
  • kehittää kansallista yritystukijärjestelmää kokonaisuutena ja edistää hallinnonalojen yhteistyötä;
  • tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämiseksi;    
  • seurata toimialaansa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä, käytäntöä ja kehitystä.

EU:n valtiontukisääntely

Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntölomakkeet löytyvät sivun alalaidasta "Tiedostot"-kohdasta.
Lausuntoja annetaan valtion tukiviranomaisille.        

Lausuntopyynnöt toimitetaan osoitteeseen: yritystukineuvottelukunta.tem(at)gov.fi

Lisätietoja:

Anne Rothovius