Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö

Energia-alalla on harjoitettu kansainvälistä yhteistyötä pitkään erilaisilla foorumeilla. Yhteistyön tarve on globaalien kysymysten myötä lisääntynyt. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa kansainväliset sopimukset, EU-lainsäädännön kehittäminen ja erilaiset yhteistyöhankkeet.

Suomi on ollut mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa 1950-luvulta lähtien ja liittynyt keskeisiin energia-alan sopimuksiin ja aloitteisiin.

Lisätietoja: Riku Huttunen

Muualla verkossa