Luvat ja valvonta -hanke

Asiakaslähtöisyyttä yli rajojen

Luvat ja valvonta -hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tarkoituksena on aidosti asiakaslähtöinen kehittäminen sekä asiakkaan tarpeisiin vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistaminen. Lisäksi tavoitellaan palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöistä yhteensovittamista yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Hanke pyrkii helpottamaan ja keventämään asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja ja palveluja. Samalla se tehostaa ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa ja – prosesseja. Kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan keskiöön.

Asiakaslähtöisyys varmistetaan seuraavasti:

  • Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut
  • Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen
  • Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa asiakasta
  • Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkikanavaiset tukipalvelut
  • Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä.

Meneillään hankkeessa

Luvat ja valvonta -palvelu on otettu ensimmäisten lupien osalta käyttöön 1.9.2020. Syyskuun alussa Luvat ja valvonta -palvelun kautta voidaan hakea teollisuuslaitoksen perustamiseen tai muutokseen liittyviä Aluehallintoviraston myöntämiä ympäristölupia sekä Tukesin myöntämiä kemikaaliturvallisuuslupia yhtenä kokonaisuutena. 

Kevään 2021 aikana hankkeessa edistetään uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisten hankkeiden lupa- ja ilmoitusmenettelyjä. Lain toimeenpanon myötä asiakkaalle mahdollistetaan yhden luukun asiointikokemus sekä neuvonnan että sähköisen asioinnin osalta. Tapahtumajärjestämisen lupakokonaisuus otetaan Luvat ja valvonta -palvelussa tuotantokäyttöön vuoden 2021 aikana. Parhaillaan käynnissä on myös noin vuoden kestävä kaivosvalvonnan pilotti yhdessä Kittilän kaivoksen kanssa.

Luvat ja valvonta -palvelua kehitetään aktiivisesti ja uusia lupia sekä ilmoituksia lisätään palveluun vaiheittain.

Teknisen toteutuksen rinnalla tehdään laajaa toimintatapamuutosta, johon hanke tarjoaa tukea ja työkaluja Luvat ja valvonta -tukisivuston kautta.

Hankkeen tiedot valtioneuvoston hankeikkunassa

Lisätietoja: Sirpa Alitalo, Päivi Tommila, Kimmo Kuusela

Hankkeen esittely