Luvat ja valvonta -hanke

#digiluvat

 

Asiakaslähtöisyyttä yli rajojen

Luvat ja valvonta -hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tarkoituksena on aidosti asiakaslähtöinen kehittäminen sekä asiakkaan tarpeisiin vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistaminen. Lisäksi tavoitellaan palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöistä yhteensovittamista yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Hanke pyrkii helpottamaan ja keventämään asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja ja palveluja. Samalla se tehostaa ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa ja -prosesseja. Kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan keskiöön.

Asiakaslähtöisyys varmistetaan seuraavasti:

  • Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut
  • Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen
  • Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa asiakasta
  • Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkikanavaiset tukipalvelut
  • Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä.

Meneillään hankkeessa

Luvat ja valvonta -palvelu on otettu ensimmäisten lupien osalta käyttöön 1.9.2020. Luvat ja valvonta -palvelun kautta voidaan hakea teollisuuslaitoksen perustamiseen tai muutokseen liittyviä Aluehallintoviraston myöntämiä ympäristölupia sekä Tukesin myöntämiä kemikaaliturvallisuuslupia yhtenä kokonaisuutena. 

Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä tuli voimaan 30.6.2021. Siinä edellytetään lupa-asioinnin sujuvoittamista mm. yhden asiointipisteen periaatteella ja luvanhakijan mahdollisuudesta asioida sähköisesti. Yhteyspisteviranomainen yhdessä Luvat ja valvonta -palvelun kanssa mahdollistavat lain edellyttämät vaatimukset, mutta luvanhakijalle lain vaatimukset realisoituvat vasta siinä vaiheessa, kun uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupien käsittelystä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat liittyneet Luvat ja valvonta -palveluun, mukaan lukien kunnat toimivaltaisina viranomaisina.

Tapahtumajärjestämisen lupakokonaisuus on otettavissa käyttöön Luvat ja valvonta -palvelussa, ensimmäiset laajemmat käyttöönotot tehdään alkuvuoden 2024 aikana. Parhaillaan käynnissä on lisäksi kaivosvalvonnan pilotti yhdessä Kittilän kaivoksen kanssa sekä lausunto- ja kuulemispalvelun toteutus.

Luvat ja valvonta -palvelu on osa Suomen digikompassin elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointia ja mukana mahdollistavana kokonaisuutena.

Luvat ja valvonta -palvelua kehitetään aktiivisesti ja uusia lupia sekä ilmoituksia lisätään palveluun vaiheittain.

Luvat ja valvonta -palvelun tukisivusto viranomaisille

Luvat ja valvonta -palvelun tukisivusto tarjoaa viranomaisille tietoa palvelusta, palveluun käyttöönotosta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä: 
https://luvatjavalvonta.fi/

Hankkeen tiedot valtioneuvoston hankeikkunassa

Lisätietoja: Päivi TommilaKimmo Kuusela

Euroopan unionin rahoittama -logo

 

 

 

Tilaa hankkeen uutiskirje

Voit tilata Luvat ja valvonta -hankkeen uutiskirjeen ja teemauutiskirjeet alla olevan lomakkeen kautta:

Lue hankkeen julkaistut uutiskirjeet

Hankkeen esittely