Turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta

Turvajärjestelyillä (security) tarkoitetaan ydinlaitosten, ydinmateriaalien ja säteilylähteiden turvaamista lainvastaiselta toiminnalta. Turvaamisen osa-alueet ovat lainvastaisen toiminnan ennalta ehkäiseminen, havaitseminen ja viivyttäminen sekä vaste lainvastaiseen toimintaan. Vasteeseen kuuluvat lainvastaisen toiminnan pysäyttäminen, tilanteen hallinta sekä seurausten estäminen ja rajoittaminen. Turvajärjestelyjä pitävät yllä alalla olevat toiminnanharjoittajat ja niitä valvovat Säteilyturvakeskus ja muut viranomiaset. 

Ydinmateriaalivalvonta (safeguards) pyrkii ydinsulkusopimuksen (Non-Proliferation Treaty, NPT) mukaisesti rajoittamaan ydinaseiden leviämistä ja varmistamaan ydinaineiden, -laitteiden ja -teknologian käytön vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Valvonta on tarpeellista, koska ydinmateriaalit ovat halkeamiskelpoisia (ydinreaktioon eli fissioon kelpaavia) materiaaleja. Esimerkiksi ydinvoimalaitoksilla olevat tuoreet ja käytetyt polttoaineet ovat ydinmateriaaleja.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n sekä Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin tarkastajat valvovat ydinmateriaalien hallussapitoa ja kansainvälisiä kuljetuksia. Suomessa kansallisesta ydinmateriaalivalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus.

Ydinmateriaalin vienti- ja tuontilupia haetaan ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Säteilyturvakeskukselta. Ulkoministeriö vastaa ns. kaksikäyttötuotteiden vientiluvista.
 

Lisätietoja: Juho Korteniemi, Jaakko Louvanto