Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-ohjelma

Teollisuuden Voima Oyj toimitti 5.1.2024 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.1.2024

Arviointiohjelma koskee Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-ydinvoimalaitosyksiköiden käytön jatkamista ja lämpötehon korottamista. Ohjelmassa arvioidaan laitosyksiköiden käytön jatkamista vuoteen 2048 tai vuoteen 2058 asti. Laitosyksiköiden käyttöikää on aikaisemmin jatkettu 40 vuodesta 60 vuoteen eli vuoteen 2038 asti. Käyttöiän jatkamisen lisäksi vaihtoehtona on yksiköiden lämpötehon korottaminen nykyisestä 2500 megawatista 2750 megawattiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) yhteysviranomaisena. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.

Ministeriö järjestää YVA-ohjelmasta julkisen kuulemisen 23.1.2024–25.3.2024. Kuulemiseen sisältyy myös yleisötilaisuus Eurajoella. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet julkaistaan tämän sivuston alalaidassa, ja ne otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. Ohjeet lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen löytyvät alla olevasta kuulutuksesta. 

Lausuntopyyntö

Yleisötilaisuus järjestettiin 6.2.2024 Eurajoella Olkiluodon Vierailukeskuksessa. Tilaisuuden suomenkielinen tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta

Yhteysviranomaisen lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteysviranomaisen lausunto Olkiluodon OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korotusta koskevasta YVA-ohjelmasta (25.4.2024). 

Lisätietoja: Hanna-Mari Kyllönen